Mis de trein naar Industry 4.0 niet

  • 22/04/2021

Industry 4.0 is een alomtegenwoordig begrip. Digitale transformatie met verscheidene nieuwe technologieën ligt voor het grijpen, maar niet iedereen is volledig overtuigd om de sprong te wagen. Toch blijkt volgens Henning Kagermann van Acatech dat je beter de trein op tijd neemt, dan te laat.


Wie is Henning Kagermann?

Henning Kagermann was aanwezig als spreker op de Industry 4.0 Maturity Index in business applications webcast van PTC. Hij sprak er over de stand van zaken rond Industry 4.0. Henning is voorzitter en senator van Acatech, National Academy of Science and Engineering.

Post covid-19: inzetten op nog meer flexibiliteit

De economische crisis in 2009 heeft bedrijven doen nadenken over hun bestaande processen. “Er was meer strategische agility (flexibiliteit) nodig om eventuele volgende economische rampen te kunnen overleven”, legt Henning Kagermann van Acatech uit. Industry 4.0 helpt bedrijven om meer flexibel te zijn en exponentieel sneller te reageren op bepaalde gebeurtenissen. Met covid-19 is in korte tijd een tweede crisis ontstaan, zowel op vlak van gezondheid als economie. “Bedrijven moeten accelereren in hun digitalisatietraject, nòg meer agile zijn”, aldus Henning. “Er is een verschuiving nodig in de manier van werken, van het fysieke naar het cyberverhaal. Hoe beperken we ons fysiek contact met anderen zoveel mogelijk?” Bedrijven met ver gevorderde digitalisering kunnen hier sneller een antwoord op vinden.

The steps to Industry 4.0 Maturity. Source: Industry 4.0 Maturity Center


De maturity Index: 6 stappen tot digitale maturiteit

Als we Industry 4.0 ontleden zoals Acatech het doet, kunnen we 6 stappen onderscheiden tot het bekomen van een volledige maturiteit in Industry 4.0. De eerste stap voor industriebedrijven is de automatisering waarbij repetitieve taken gesimplificeerd worden en IT in het bedrijf geïntroduceerd wordt. De volgende stap is connectiviteit. In deze stap connecteren bedrijven hun machines en processen. Daarna komt zichtbaarheid, het inzichtelijk maken van data om van hieruit beslissingen te nemen. Deze stap is in feite het eerste, echte stadium van Industry 4.0. Dit wordt gevolgd door de transparantie fase en de voorspellende fase, om uiteindelijk te eindigen bij het vermogen van systemen om zelfstandig beslissingen te maken en die te implementeren.

96% van de bedrijven laag op de maturiteitsladder

Ondanks het feit dat bedrijven op de maturiteitsladder klimmen, zitten velen onder hen nog steeds in de beginfases. Volgens een onderzoek uitgevoerd door het Industry 4.0 Maturity Center bevindt 80% van de deelnemende bedrijven zich in het connectiviteitstadium, terwijl nog steeds 16% van de bedrijven in de beginfase staan van hun digitaliseringstraject. Amper 4% staat al een stapje dichter en bevindt zich in het zichtbaarheidsstadium. Met andere woorden, amper 4% bevindt zich in het eerste stadium van Industry 4.0. Heel wat bedrijven hebben bijgevolg nog een zekere weg af te leggen.

Gemiddelde Maturity Stage deelnemende bedrijven. Source: Industry 4.0 Maturity Center

30% minder onverwachte downtime

Uit onderzoek van PTC blijkt dat IoT en Industry 4.0 heel wat voordelen met zich meebrengen. Zo heeft CIMC, een leverancier van energieapparatuur, door het gebruik van Industrial IoT 30% minder ongeplande downtime. Dit heeft positieve gevolgen. Hoe kleiner je downtime, hoe minder bottlenecks die de productiviteit en kwaliteit kunnen verminderen. Verder heeft een meubelfabrikant met behulp van IIoT 30% meer productiviteit. IoT zorgt ervoor dat je data inzichtelijk wordt waardoor werknemers beter begrijpen hoe de machines werken. Door deze inzichten kan IoT ervoor zorgen dat de productiviteit stijgt.

Neem de industry 4.0 trein op tijd

Bedrijven die bezig zijn met Industry 4.0 beamen de verbeteringen die het teweegbrengt. Volgens Henning Kagermann overstegen de verbeteringen alle verwachtingen van de bedrijven zelf. Tijdens deze COVID-19 crisis wordt het nogmaals duidelijk hoe belangrijk digitalisatie is om een antwoord te blijven bieden op een steeds veranderende markt. Hij voegt eraan toe dat diegenen die nog niet bezig zijn met Industry 4.0 moeilijker zullen kunnen bijbenen met bedrijven die het wel doen. Toch is het nog steeds niet te laat om de Industry 4.0 trein te nemen.

Jouw partner voor Industry 4.0

Als digitale business transformatie partner kan 9altitudes jou helpen om de maturiteitsladder te beklimmen. Wij hebben de nodige nieuwe technologieën voorhanden, denk maar aan IoT en AR. Door je processen zoals ze nu zijn in kaart te brengen bekijken we samen de meest geschikte aanpak voor de digitalisering van je bedrijf. Hierbij denken we groots, maar beginnen we met kleine stappen om zo gaandeweg op de maturiteitsladder te klimmen. Zo neem je de volledige onderneming mee op de trein met eindbestemming Industry 4.0.

Heb je vragen rond Industry 4.0?

Blijf op de hoogte!