De eerste stap richting Industrial IoT

  • 17/06/2022

Het Industrial Internet of Things (IIoT) is niet langer een futuristisch idee. Voor productiebedrijven over de hele wereld is IIoT een integraal onderdeel van het creëren van slimme fabrieken die gebruikmaken van hogesnelheidscommunicatie en -computers voor een aanzienlijke zakelijke impact. Bart Wybouw, International Business Developer bij 9altitudes deelt zijn inzichten en hoe je de eerste stap richting Industrial IoT zet.

Maak data bruikbaar: voeg context toe

“Heel wat productiebedrijven capteren reeds data van hun machines of productielijnen”, vertelt Bart Wybouw, “echter zien we dat die vergaarde data niet worden vertaald naar de business. Men verzamelt de data in Excel, maar verder komt er niets concreet uit. Eigenlijk is er al heel wat data onder één of andere vorm beschikbaar bij maakbedrijven, maar worden die niet samengebracht en missen die de nodige context. Die context – zoals het toevoegen van producttype - is nodig om de data te vertalen naar een bruikbare vorm. En daar wrikt het schoentje vaak. Hoe voeg je context toe aan sensordata, PLC-data of kwaliteitsdata zodat diegene die inzichten nodig heeft, ziet wat hij zou moeten zien en het begrijpt?”

Eigenlijk is er al heel wat data onder één of andere vorm beschikbaar bij maakbedrijven, maar worden die niet samengebracht en missen die de nodige context.

Bart Wybouw

International Business Developer Smart Factory & IIoT

“Een goed voorbeeld rond het toevoegen van context is een case bij één van onze klanten. Eén van de parameters die zij meten is de trillingen op een freeskop. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zien wanneer de freeskop vervangen moet worden. Afhankelijk van wat je freest, kunnen bepaalde trillingen aanvaardbaar of onaanvaardbaar zijn. Om dit te weten, voeg je context toe in de vorm van producttype. Op basis van het product dat je freest, kan je trillingen opmeten en een minimum – en maximumwaarde instellen. Indien de trillingen de maximumwaarde overschrijden, kan er op een gepaste manier gereageerd worden.”

Industrial Internet of Things: geen grote stap

“Als je IIoT wilt uitrollen in jouw bedrijf, stap je in een traject waar resultaten tijd kosten. Je hebt tijd nodig om zaken te koppelen, inzichten te verkrijgen en te weten waarop je kan ageren. Het mag bedrijven echter niet tegenhouden om met IIoT aan de slag te gaan. Je kan namelijk snel en op kleinere schaal van start gaan. Je begint bij het connecteren van machines en productielijnen zodat je gegevens kan verzamelen, mochten er nog geen basisgegevens in een bedrijf aanwezig zijn. Bij veel bedrijven zijn die basisgegevens reeds voorhanden, dan is de eerste stap die gegevens op een vlotte en duidelijke manier beschikbaar stellen.”

“Wij kunnen bedrijven helpen bij de start van hun IIoT-traject, waarbij we gedurende een tijdsperiode van 3 maanden sensoren, machines en beschikbare data koppelen en die eenvoudig visualiseren. Bij een volgende stap voegen we alerts toe met een minimum- en maximumwaarde en verzamelen we alle data en gegevens in een cockpit waardoor je meer inzichten krijgt rond één of meerdere machines of productielijnen. Zo kan je eerste conclusies trekken: zijn we goed bezig? Beantwoorden we aan de productieverwachtingen? Van zodra dit opgesteld is, kunnen hieruit verdere projecten vloeien, zoals energieconsumptie, predictive maintenance, waste reduction,…”

Waarover moet je zeker nadenken?

“Een eerste stap richting IIoT is het capteren van data, daarbij is het belangrijk om voor jezelf de vraag te stellen wat je exact wilt zien en met welke frequentie. Verder is het ook belangrijk dat je IIoT inzet om bepaalde problemen aan te pakken of doelen te bereiken. Je gebruikt IIoT niet louter voor de technologie, maar als middel om een doel te bereiken”.

Wil je meer te weten komen over IIoT en wat het kan betekenen voor jouw bedrijf?

Bart Wybouw

International Business Developer Smart Factory & IIoT

Blijf op de hoogte!