Hvordan reducerer du produktionsspild i din virksomhed?

  • 29/09/2022

Det er ikke nogen hemmelighed at råvarer er dyre. Men endnu dyrere er dog råvarer, der slet ikke bruges, og som derfor ender som affald. Hvordan kan dette spild reduceres? Med Industrial Internet of Things (IIoT) kan du måle, hvor meget af dit materiale der ender som affald, og hvilke parametre der har indflydelse på det. Derudover får du den nødvendige indsigt til at gribe ind i rette tid og rette sted i produktionen, for at reducere spild.

Mange virksomheder fokuserer udelukkende på at optimere produktionen, men effektiv produktion indebærer også et fokus på at holde omkostningerne under kontrol. Et af de vigtigste områder i den forbindelse, er at reducere omkostningerne ved restprodukter og ’spildte råvarer’ – og her taler vi om to typer spild:

To typer spild:

Restprodukter

Der er selvfølgelig restaffald forbundet med enhver produktionsproces. Her er der tale om rester af materialer, som enten er skåret fra eller som er emballage – altså noget, der ikke har betydning for slutproduktet.

Skrotprodukter

Her er der tale om produkter, der i løbet af produktionsprocesserne ikke lever op til specifikationerne. Ved nogle produktioner kan disse skrotprodukter omarbejdes og genanvendes, men det er ikke altid tilfældet.

Med de stigende råvarepriser, er mange organisationer blevet mere opmærksomme på at reducere omkostningerne ved affald og spild. Disse omkostninger er ikke begrænset til selve materialet. For eksempel er der også omkostningerne ved tabt produktionstid, energi, den tid det tager at omarbejde et produkt eller genstarte en linje, de energiomkostninger, der kræves for at genstarte, og omkostningerne ved håndtering af affaldsmaterialer.


Optimering af processer med IIoT

Ofte er en stigning i mængden af affald eller skrot et spørgsmål om processer, der ikke kører effektivt. Det kan medføre at en produktionslinje lukkes ned, fordi der opstår en maskinfejl, eller fordi komponenter skal ændres. Genstart af en maskine tager ofte tid, især når det ikke er tydeligt for operatørerne, i hvilket omfang det påvirker produktionsresultatet, eller også fordi der simpelthen er for mange ukendte parametre at tage højde for.

Selvfølgelig er der mange måder at tackle affaldsproblemet på. Du kan uddanne operatørerne til bedre at håndtere produktionsprocessen, eller du kan se nærmere på indkøbspolitikken for dine råvarer. Men den mest effektive måde, er at analysere selve processen, og her får du brug for data – data som du kan opsamle ved at placere sensorer og Industrial Internet of Things (IIoT) på installationerne.

Med IIoT kan produktionsenhederne forbindes, så de indsamlede data bliver målrettet netop jeres installationer og processer. Dermed kan I overvåge og analysere alle data, med henblik på at reducere spild og nedetid. Styrken ved IIoT er, at det giver handlingsorienterede data og indsigter, som du rent faktisk kan gøre noget med – også når det gælder en mere effektiv anvendelse af råvarer.

ROI af IIoT

Effektiviteten af IIoT er ikke til at komme uden om. For eksempel har en af vores kunder optimeret galvaniseringsprocessen, baseret på de data der er opsamlet fra IIoT-sensorer. Efter et par enkle indstillinger på de enkelte installationer, var virksomheden i stand til at reducere forbruget af zink (galvaniseringsmaterialet) med 4%, hvilket havde en øjeblikkelig indvirkning på mængden af affald.

Det er ganske vist ikke spektakulære tal ved første øjekast. Ikke desto mindre kan du kalde en reduktion i dit affaldsmateriale en succes, på så kort tid. Og når de lavthængende frugter er plukket, kan dine medarbejderes proceskendskab og erfaringer ofte lede til endnu flere analyser og give endnu mere ROI.

Kom nemt i gang med IoT

Det er relativt hurtigt og nemt at opstarte et IoT projekt og få reduceret fejl og nedetid med det samme. I dag kan en IoT-platform nemt oprette forbindelse til din produktionsenhed, selvom det er et ældre system. Med 9A Connected Factory & Insights kommer du hurtig i gang med din IoT-rejse, og får indsigt i værdifulde data fra din produktion.

Løsningen bygger på vores solide kendskab til markedet og processerne - for vi forstår den kompleksitet I dagligt håndterer i produktionsvirksomheden.

Kontakt os allerede i dag

Er du interesseret i at optimere din produktion så tid, omkostninger og performance er i top? Eller ønsker du blot en uforpligtende samtale?

Udfyld venligst formularen, så kontakter vi dig snarest!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev