Hoe je IIoT op de productievloer kan gebruiken

Industrial Internet of Things (IIoT) kan op veel verschillende manieren worden gebruikt om waarde te creëren voor zowel jouw bedrijf als jouw klanten. In dit artikel bekijken we hoe je IIoT in jouw productieapparaat kan gebruiken (Smart Connected Operations- SCO) om inzicht te krijgen in je productieproces, energieverbruik, waste management,... Is het onderwerp nieuw voor jou? Wil je je verder verdiepen in het onderwerp? Of vraag je je af welke oplossing het beste bij jou past? Lees hieronder meer!


Ontdek Smart Connected Operations op jouw tempo

Smart Connected Operations is nieuw voor mij, ik wil er meer over weten

Ik ben op de hoogte van Smart Connected Operations en wil me verder verdiepen

Ik ben volledig op de hoogte van Smart Connected Operations, maar heb nog enkele vragen

Kan ik SCO gebruiken binnen mijn bedrijf?

Smart Connected Operations is van toepassing voor elk maakbedrijf dat een productieafdeling heeft. Naargelang de grootte en specifieke doelstellingen wordt de meest geschikte aanpak bepaald.

De meerwaarde van Smart Connected Operations

Asset Monitoring

Investeringen in machines en materialen kosten handenvol geld. Het is dan ook logisch dat je als bedrijf probeert het maximum uit die “assets” te halen. Maar om dat te doen heb je eerst een duidelijk zicht nodig op hun gebruik (en evt. locatie). 

Predictief onderhoud

Het laatste wat je wil is dat een productielijn stilvalt door een breuk omdat iets niet goed onderhouden is. Dus onderhoud op tijd is belangrijk. Maar anderzijds kost elk onderhoud productietijd, werkuren en stukken, dus onnodig onderhoud is ook duur. Wat als je systeem zou aangeven wanneer het onderhoud zou nodig hebben, zodat de juiste zaken op de juiste momenten vervangen worden?

Energiemonitoring

Capteer exact hoeveel energie je binnen jouw fabriek verbruikt, waar, wanneer, bij welke producten in welke stap en kijk op basis van die data waar je impact kan creëren op je energie-efficientie. Een lopende band die blijft draaien, machines die op volle kracht draaien, onnodig veel stoppen en opstarten van systemen, etc. 

Afvalvermindering

Meet hoeveel afval je genereert in (w)elke stap van je productieproces. Daarna kan het process bijgestuurd worden om waar mogelijk afval te vermijden, en zo kostbare grondstoffen te besparen. Leg daar de kost van het verwerken van het afval naast en de besparingen tikken aan.

Optimalisatie van productieproces

Het resultaat van een optimale productie is vaak maar zichtbaar wanneer het de kwaliteitscontrole gepasseerd is en die resultaten terugkomen. Met IIoT capteren we continue de verschillende effectieve procesparameters, naast de instelwaarden, zodat we de link kunnen leggen met de impact op de kwaliteit van het product, en zo in de toekomst de juiste instellingen kunnen gebruiken, onder de huidige omstandigheden, die de juiste productkwaliteit creëren.

Ondersteuning van de operator

De operator vandaag staat voor een heel andere uitdaging dan zijn collega een decenium terug. Grotere variatie in producten, kortere levenscycli, prijsdruk op grondstoffen en energieprijzen en veel tijdelijke arbeid. De tijd dat een operator jaren bij hetzelfde bedrijf hetzelfde product maakt zijn lang voorbij. Om operatoren sneller in te kunnen schakelen kan je ze ondersteunen met allerhande digitale informatie. Hierdoor krijgt de juiste persoon, de juiste informatie op het juist moment ter beschikking.

IIoT en Augmented Reality (AR)

IIoT-gegevens kunnen ook gebruikt worden om AR-ervaringen te verbeteren. Stel bijvoorbeeld dat een nieuwe werknemer moet worden opgeleid. In plaats van de training door een collega te laten doen, kan AR worden gebruikt om de werknemer door de taken te leiden. Hier kunnen gegevens van jouw IIoT-apparaten worden gebruikt - bijvoorbeeld om de werknemer te waarschuwen een bepaald onderdeel van de machine niet aan te raken omdat het erg heet is. Dit is slechts een van de vele voorbeelden.

Wat kan je verwachten van 9altitudes rond Smart Connected Operations?

We kunnen jou stap voor stap begeleiden in jouw IIoT traject. Van het bepalen van jouw processen as is, het bepalen van jouw doelen, de connectie van jouw machines, het inzichtelijk maken van de vergaarde data tot het bepalen van vervolgstappen. Hierbij zorgen we ervoor dat alle data op een overzichtelijke manier gebundeld en getoond wordt. En dat je de nodige vervolgstappen kan nemen om jouw bedrijf efficiënter te maken.

Wij helpen je graag met jouw IIoT-oplossing

Overweeg je om IIoT in jouw productie te implementeren, of ben je reeds met IIoT bezig en heb je ondersteuning nodig, of wil je praten over hoe je nog meer uit jouw bestaande IIoT-oplossing kan halen? Wij zijn er om jou te helpen.

Als we met IIoT werken, gaan we altijd uit van welk voordeel jij en/of jouw klant uit de IIoT-oplossing moet halen. Het moet immers niet zomaar een 'gimmick' zijn, maar een waardeverhogende oplossing voor jouw bedrijf - ook op lange termijn.

Wij doen dit door ons te concentreren op de gegevens die je uit jouw oplossing moet kunnen halen en die mee te vertalen naar meerwaarde voor het bedrijf. Data capteren is een eerste stap, zorgen dat ze tot acties en resultaten leidt is het uiteindelijke doel.

Blijf op de hoogte!