Hvem kan med store fordele bruge en PLM-løsning?

  • 27/09/2022

PLM ændrer den måde, industrivirksomheder administrerer deres data på. Lige fra konstruktion til eftersalgsservice over markedsføring og produktion, er alt produktrelateret information centraliseret og standardiseret for at forbedre intern kommunikation og øge innovationskapaciteten.

Men hvem er brugerne af disse løsninger og hvilke behov kan en PLM-løsning bidrage til at afhjælpe?

Konstruktionsafdelingen

Når du tænker PLM, tænker du måske straks på konstruktion. Konstruktørerne, som skal udvikle et produkt, og medlemmer af konstruktørteamet generelt, drager gode fordele af at bruge en PLM-løsning. Takket være en grænseflade med CAD-software og ERP kan systemet oprette detaljerede styklister (BoM), der automatisk videregives til produktionsafdelingerne sammen med andet fremstillingsgrundlag i form af tegninger og specifikationer. 


Produktionen

Derudover giver PLM også muligheden for at udviklings- og produktionsafdelinger har et sted, hvor de kan arbejde sammen uden begrænsninger. Produktionslederen har derfor altid den komplette og opdaterede information om de produkter, der fremstilles af produktionsteamet, tilgængelig.


Marketingafdelingen

Marketingafdelingen er en værdifuld kontaktflade mellem virksomheden og dens potentielle kunder gennem bl.a. markedsundersøgelser. De data, der genereres af afdelingen, kan integreres direkte i PLM-systemet og gøre det muligt for andre afdelinger i virksomheden at identificere de behov kunderne har. Arbejdet med krav og specifikationer kan formaliseres gennem anvendelsen af PLM og give input til nye og bedre produkter. 


Indkøbsafdelingen

En anden afdeling i virksomheden, som kan drage store fordele af at bruge PLM, er indkøbsafdelingen. Indkøbsagenter kan integrere de leverandørdata, de har på de forskellige dele, der bliver brugt i produktionen direkte i PLM-systemet, men kan også nemt informere andre afdelinger om billigere eller mere innovative alternativer. I dag er det vigtigt at have styr på både foretrukne og alternative leverandører, hvilket PLM kan være en stor hjælp til. 


Logistikafdelingen

Ved at integrere PLM-systemet i logistikafdelingen, kan medarbejderne integrere data, som kan påvirke designet, valget af dele eller distributionsmetoden for hvert produkt. Ved at indtaste potentielle begræsninger eller muligheder på logistikområdet, kan afdelingen for eksempel hurtigt kommunikere til produktionsafdelingen, hvis der opstår begrænsinger i forhold til leveringen af en del til et produkt.


Salgsafdelingen

PLM gør det altså muligt at forbedre kommunikationen mellem de afdelinger, der interagerer med kunder, og dem der ikke gør. Således kan brugen af en PLM-løsning have en stor værdi for salgschefer i enhver virksomhed, som ønsker at reagere hurtigt på kundernes behov. For eksempel vil salgsafdelingen være i stand til at identificere potentielle ændringer af et produkt, så det bedre kan imødekomme kundens og markedets specifikke behov.


Kvalitetsafdelingen

Kvalitetsafdelingens brug af PLM er en af ​​de vigtigste fordele ved systemet. Ved at muliggøre smidig og effektiv kommunikation mellem produktion og konstruktion hjælper PLM med at reducere fejl og dermed forbedre den overordnede kvalitet. Kvalitetsafdelingen viderefører dette ved at give præcis information i systemet om de protokoller, der skal følges for at sikre en højere og mere stabil kvalitet. Afvigelser kan registreres og bruges som udgangspunkt for ændringer og nye versioner af firmaets produkter. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev