PTC Mathcad Prime

Mathcad Prime bruges af ingeniører og forskere til alle typer af beregninger.

Det perfekte værktøj til dine beregninger

I Mathcad Prime skrives formler og udtryk på samme måde som i traditionelle lærebøger. Det er en effektiv og præcis måde at kommunikere komplekse beregninger på, som har mange fordele: Entydig notation, let læselighed, logisk opbygning og så er løsningen velegnet til dokumentation og genbrug.

Integreret enhedshåndtering

I Mathcad Prime kan konsistensen sikres hele vejen gennem beregningerne i forhold til det valgte enhedssystem – f.eks. SI. I modsætning til f.eks. Excel, som kræver mange kompromiser for at få beregningerne til at passe ind i regnearkets celle-format er et worksheet i Mathcad Prime væsentlig enklere at finde rundt i – også når man ikke selv har formuleret beregningerne.

Bedre overblik

Hvor et Excel-ark ofte kan kræve en mængde dokumentation for at kunne bruges meningsfuldt af andre, er et worksheet i Mathcad Prime i langt højere grad selvdokumenterende. Det har at gøre med at regneudtryk i Mathcad Prime skrives helt ud i traditionel lærebogsnotation på et blankt stykke ”papir”, mens Excel først synliggør indholdet af den enkelte celles beregninger ved redigering af cellen. Hertil kommer at Excels notation for komplekse beregninger ligger langt fra de traditionelle matematiske konventioner og kræver indlæring af Excels egne konventioner.

Samtidig er det langt lettere at overse fejl i en Excel-beregning på grund af den besværlige notation og det mere begrænsede overblik.

Eksempler på funktionalitet

... rettet mod traditionelle problemstillinger indenfor mekanik og termodynamik
 • Gearhastigheder og -dimensionering
 • Effektberegninger
 • Moment- og hastighedsberegninger
 • Varmeafgivelse. Friktion
 • Dynamiske systemer
 • Motorsystemer
 • Fjedre
 • Systemer af lineære/non-lineære ligninger.
... rettet mod konstruktion og byggeri

 • Spændinger og tøjninger
 • Deformation og momentberegninger
 • Laste hidrørende jordskælv eller vindpåvirkning
 • Traditionel bjælkeanalyse
 • Opvarmning og afkøling
 • Energiudveksling ved varmestråling
 • Tværsnitsegenskaber for laminate.

... rettet mod elektromekaniske discipliner

 • Ækvivalent impedans og ledningsevne
 • Signaludbredelse
 • Filter design
 • AC/DC kredsløbsanalyser
 • Transformer dimensionering
 • Filtrering af audio- og billedsignaler for speciel håndtering af udvalgte frekvensområder.

Kontakt os allerede i dag

Er du interesseret i at høre mere om Mathcad og ønsker du mere information eller blot en uforpligtende samtale?

Udfyld venligst formularen, så kontakter vi dig snarest!

Giv os et hint - så kontakter vi dig hurtigst muligt
Tak for din henvendelse
Something went wrong

Vi holder dig opdateret