Skal du opbygge ESG-rapportering? Kom i gang med disse spørgsmål

 • 01/05/2024

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er et europæisk direktiv, der pålægger offentligt, børsnoterede organisationer mandat til at rapportere om bæredygtighedsemner fra og med regnskabsåret 2024.

 • I 2024 gælder dette krav kun for børsnoterede selskaber.
 • Organisationer med 250 ansatte og enten €50 millioner i omsætning eller en balance på €20 millioner skal begynde at rapportere fra regnskabsåret 2025.
 • Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) følger efter fra og med regnskabsåret 2026.

Hvis din organisation ikke er offentligt børsnoteret, men er en del af forsyningskæden for sådanne virksomheder, er det sandsynligt, at du vil blive bedt om indirekte at rapportere om emner som CO2-emissioner fra transport eller produktion.

Når du skal i gang med at opbygge ESG-rapporting, bør du starte med at stille dig selv disse spørgsmål og undersøge, hvordan du udvikler, rapporterer og analyserer data for at få indsigt i rejsen fra data til handlekraftig ESG-intelligens:

Hvad skal vi rapportere?

CSRD-direktivet kræver rapportering på tværs af tre dimensioner:

 • Miljømæssige forhold
 • Sociale forhold
 • Ledelsesmæssige forhold

Disse bliver almindeligvist omtalt med forkortelsen ESG.

Disse dimensioner er ret brede, så du bør først og fremmest overveje, hvilken betydning de har for dine forretningsaktiviteter. Dette bør ikke kun omfatte den direkte påvirkning, men også påvirkningen af forsyningskæden fra dine leverandører.

Hvilke standarder skal vi bruge til rapportering?

Set i lyset af det brede omfang af ovennævnte dimensioner, er det afgørende at anvende standarder, der gør det hele mere målbart.

For eksempel skal enheder pr. type materiale og konverteringsfaktoren for deres CO2-udledninger defineres. Hvilke standarder anvendes til disse definitioner?

Der er forskellige ESG-rapporteringsstandarder og -rammer, hvilket gør det nødvendigt for organisationer at undersøge, hvilke retningslinjer de skal følge. Denne mangel på ensartethed kan gøre det vanskeligt at sammenligne rapporter mellem virksomheder i forsyningskæden.

For virksomheder i Europa er de gældende standarder European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Overvej derfor følgende:

 • Overholder vores (ikke-europæiske) leverandører og kunder også disse standarder?
 • Hvis ikke, hvordan konverterer vi deres data til at matche vores standard?
 • Er vi underlagt regelmæssige, eksterne revisioner af disse data?
 • Hvem i vores organisation er ansvarlig for leveringen af disse data?
 • Hvilke handlinger foretager vi på baggrund af resultaterne fra en revision?

Hvordan kan vi tilgå og analysere data?

Når det står klart hvor og hvordan data kan bliver indsamlet og opbevaret, både internt og eksternt, er det afgørende at rense og strukturere disse data i et datavarehus.

I dette scenarie antages det, at du enten allerede har et datavarehus, eller at du udvikler et i samarbejde med en specialiseret Business Intelligence-partner. Denne opsætning vil gøre dig i stand til effektivt at administrere og analysere dine data.

Udfordringen er fortsat at strukturere data effektivt, for derefter gøre dem tilgængelige i Power BI og, hvor det er nødvendigt, kombinere dem med data fra andre systemer.

Så ser vi på aspekter som:

 • Hvilke beregninger bruger vi i datavarehuset for at sikre, at disse data er nøjagtige og opfylder ESG-standarder i vores rapporter?
 • Skal disse data suppleres med information fra andre systemer?
 • Hvilke værktøjer (f.eks. Power BI) er tilgængelige til at køre analyser på dataene?
 • Har dette værktøj adgang til data i datavarehuset?
 • Kan standardiseret ESG-rapportering opnås?
 • Har de relevante afdelinger adgang til denne rapportering?

Hvis din organisation bruger Microsoft Dynamics ERP, er det sandsynligt, at du allerede har adgang til Power BI i Microsoft-pakken.

Med et BI-værktøj får du mulighed for analyse af store mængder data fra Dynamics (og andre systemer) gennem omfattende rapporter og dashboards, skræddersyet til din rolle i organisationen.

Vores løsning, 9A Smart Insights, kommer med et standard datavarehus, der letter denne proces. Data fra Dynamics kan kombineres med data fra andre systemer, herunder ESG-data, og gøres tilgængelige i Power BI.

Brug disse spørgsmål som udgangspunkt

At stille ovenstående spørgsmål i din organisation danner et solidt grundlag for at udvikle din ESG-rapporteringsstrategi. Selvom du er leverandør og endnu ikke er forpligtet til at rapportere om ESG i henhold til CSRD-direktivet, er det klogt at du allerede nu proaktivt afstemmer og koordinerer med dine nøglekunder.

Få en gratis demo af 9A Smart Insights

Er du interesseret i at se, hvordan 9A Smart Insights genererer dataindsigt? Få en gratis og uforpligtende demo af 9A Smart Insights af en af vores erfarne BI-eksperter og se, hvordan dets rapporter og dashboards ser ud og fungerer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev