Sådan forvandler du forretningsdata til indsigt du kan handle på

  • 25/03/2024

I dag står virksomheder overfor store udfordringer, når det kommer til at forvandle forretningsdata til indsigt du faktisk kan handle på. Den teknologiske udvikling og digitalisering har gjort det muligt at indsamle data fra en lang række af datakilder der tilsammen fungerer som virksomhedens forretningsdata. Udfordringen ligger i at, opnå værdifuld indsigt fra disse data, så du kan træffe informerede beslutninger; Holder du et optimalt lagerniveau? Håndteres forstyrrelser i forsyningskæden optimalt?

Brug dashboards til at formidle data

Der er i dag brug for at virksomheder kan få et hurtigt overblik og mulighed for at kunne grave dybere ned i forretningsdata, grundet de hurtigt skiftende tendenser i markedet. Din virksomhed kan følge disse tendenser og forvandle forretningsdata til indsigt, du kan handle på - Og her bør fokusset være på dashboards.

Interaktive dashboards i Business Intelligence giver dig et hurtigt og nemt overblik over din forretningsdata – samlet på ét sted. Det gør, at dine dashboards ikke blot er et værktøj, men en samlet løsning til at forstå virksomhedens data. Med dashboards kan du nemlig transformere rå data til visuelle præsentationer af data, der er hurtigere og lettere at forstå og dermed handle på.

Dashboards spiller en rolle i at formidle forretningsdata til visuel og interaktiv indsigt, der kan handles på. Dashboards præsenterer din virksomhedsdata fra lang række af datakilder, hvor kombinationen af disse skaber indsigt. Konsolideringen af data fra forskellige kilder til dashboards giver dig én samlet sandhed, der gør du kan se et retvisende billede for hele din virksomhed. Derfor er det afgørende, at din virksomhed kan udtrække data og opsætte relevante dashborads, der giver mening – og som du ved, du kan stole på

Dette sikrer, at beslutningstagere i virksomheden får lettere ved at forstå kompleks information og dermed kan reagere hurtigere.

9A Smart Insights giver din virksomhed mulighed for hurtig opsætning

Netop udtrækning af data og opsætning af relevante dashbords kan 9A Smart Insights hjælpe din virksomhed med. 9A Smart Insights er en Business Intelligence dataplatform bygget på Power BI, som, udover at give dig mulighed for at opsætte tilpassede visninger, også gør forskellige dashboards relevante for medarbejdere med forskellige funktioner i virksomheden. Ved at få data visualiseret i realtid kan virksomheden hurtigt reagere på f.eks. opståede problemer i forsyningskæden, flaskehalse eller få et overblik i finanserne.

Med et relevant dashboard kan du ikke bare få overordnede indsigter i tendenser, men grave dybere, når en tendens skal analyseres yderligere. Dette giver din virksomhed mulighed for at handle på datadrevene indsigter og giver en unik konkurrence fordel.

Definér relevante KPI’er at måle efter

KPI’er bidrager med kontekst til din virksomheds forretningsdata, f.eks.: ”er driften som den skal være eller bør der fortages ændringer?”. Svaret på dette spørgsmål er essentielt for at kunne forvandle forretningsdata til indsigt, som din virksomhed kan handle på.

Med 9A Smart Insights er det muligt at bruge formler til din virksomhed til at beregne indholdet af KPI'en og sikre, at den samme formel bliver brugt i hele organisationen. Dette betyder at alle ser på de samme data, definitioner og bruger de samme formler på grund af den forenede data mode.

Er du interesseret i hvordan du kan ændre din måde at se data på?

For at KPI’er kan bidrage med den rette kontekst bør de være i overensstemmelse med din virksomheds strategi. Derfor skal der være en sammenhæng mellem virksomhedens strategiske mål og de KPI’er der bliver målt på. Ved at have denne sammenhæng fokuserer du på at analysere data, der har en direkte påvirkning af virksomhedens mål for at opnå succes. Med andre ord kommer du til at analysere på data der er relevante.

Opsummering

  • Saml al data på én dataplatform og få den visualiseret vha. et dashboard
  • Definér KPI’er for at give kontekst til dine forretningsdata
  • Sørg for at dine definerede KPI’er er i overensstemmelse med virksomhedens strategiske mål

Konklusion

I dag er der hurtigt skiftende tendenser inde for produktionssektoren og disse er også uforudsigelige. Det er derfor afgørende at din virksomhed hurtigt kan forvandle forretningsdata til indsigter, der kan handles på. Dette sikres med et dashboard der indeholder data fra flere datakilder, der viser én sandhed. Du kan med 9A Smart Insights business intelligence dataplatform nemt få en simpel opsætning, så du hurtigt kan få indsigt i dine forretningsdata og handle på dem. Dermed kan du tilpasse dig til de hurtigt skiftende tendenser og komme foran dine konkurrenter.

Tilegnelse af business intelligence dashboards skal ikke ses som en omkostning, men som en investering, der skal understøtte din virksomheds fremtidige udvikling.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev