Hvilken rolle spiller den cirkulære økonomi for Industri 4.0?

  • 17/11/2022
  • 3 minutes

Digitaliseret, automatiseret og optimeret: Industri 4.0 skal løse alle de nye udfordringer, vi møder i fremstillingsbranchen i de kommende årtier. Derfor kan vi ikke komme uden om miljøhensyn og deres økonomiske følgevirkninger; især den cirkulære økonomi.

"Cirkulær økonomi gør op med den lineære tankegang, hvor vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter og forbruger, for så at smide det hele ud igen. Ved at omlægge til cirkulær økonomi sikres det, at vi også i fremtiden har adgang til værdifulde ressourcer."

Dansk Industri

Kombinationen af produktivitet og bæredygtighed

Overordnet set består den cirkulære økonomi i at reducere spild og optimere ressourceforbruget. Denne definition virker dog lidt ensidet og er nok mest til gavn for økonomerne. Den cirkulære økonomi er mere end det, for her går økonomiske mål og miljømæssige hensyn hånd i hånd; At forbruge mindre er godt for klimaet og for bundlinjen. Derfor kan vi konkludere at Industri 4.0 allerede er miljøvenlig og allerede er en stor del af de processer, der ligger op ad den cirkulære økonomi. Hvis vi ser nærmere på produktionsindustrien, er eksempelvis den stigende anvendelse af sensorer og data, karakteristiske for de digitaliserede produktionsvirksomheder i Industri 4.0 – og netop disse databeregninger har oftest til hensigt at optimere råvareforbrug og logistik, for både at opnå betydelige forbedringer i produktiviteten og reducere de miljømæssige aftryk.

Genanvendelse i den moderne produktion

At opsætte produktionsprocesser, der er effektive, innovative og i stand til at integrere genanvendte komponenter, er en reel udfordring - og en, der kræver både vilje og kreativitet, da genanvendelse og høj ydeevne normalt opfattes som uforenelige. Men den cirkulære økonomi bygger på forestillingen om at give produkter og komponenter nyt liv. Derfor er det vigtigt at tænke genanvendelse ind i alle faser af produktionsprocesserne, for at opnå den fulde effekt af den cirkulære økonomi i Industri 4.0.

Bilproducenter viser vejen

Bilindustrien bliver ofte fremhævet som særlig miljøbelastende, men på det seneste er bilproducenterne i bla. Europa, i front, når det gælder den teknologiske udvikling. PSA-koncernen har for eksempel skabt en forretningsenhed, der udelukkende beskæftiger sig med den cirkulære økonomi: De tilbyder genanvendte og renoverede reservedele fra flere af koncernens brands. I mellemtiden kombinerer Renault sine miljøvenligt designede køretøjer (brug af genbrugsmaterialer, minimering af affald) med smart produktforædling, hvor reservedele og materialer fra eksisterende biler, genanvendes i nye fremstillingsprocesser.

Også inden for jernbanen tænkes der i genanvendelse. Franske SNCF Réseau har således oprettet et helt produktprogram til indsamling og upcycling af materialer, der tidligere ville være blevet kasseret: Stålskinner genbruges, når deres slidgrad tillader det og skærver genbruges efter screening. Materialer af træ forbrændes for at generere energi, mens betonmaterialer knuses og genanvendes i vejbelægninger.

Selvom integrationen af den cirkulære økonomi vil kræve en større revision af både ressourceforbrug, processer, organisering og logistik, så ligger denne dybdegående makeover ret tæt op ad de processer, der i forvejen skal optimeres i Industri 4.0 – så hvorfor ikke slå to fluer med ét smæk?

De digitale infrastrukturer, der styrker Industri 4.0 og optimerer produktionen, skal derfor ikke kun ses i lyset af den reducerede CO2-udledning. Med et lidt bredere perspektiv kan det vise sig at have en klar positiv miljøpåvirkning også at favorisere den cirkulære økonomi.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev