Digitalisering: Vijf wegen naar een "groenere" productie

  • 24/02/2022
  • 3 minutes

Als Europa zijn klimaatdoelstellingen wil halen, moet het zijn productiesector koolstofvrij maken. Ongeveer 12% van de broeikasgasemissies op het grondgebied is afkomstig van productieactiviteiten. Elektrificatie en het koolstofvrij maken van de warmteproductie behoren tot de meest genoemde oplossingen, maar digitale technologieën kunnen ook helpen om fabrieken groener te maken en tegelijkertijd de prestaties van de sector als geheel te verbeteren.

In een fabriek kunnen gerichte en goed georkestreerde digitale instrumenten het energieverbruik verminderen en de behoefte aan materialen helpen terugdringen, wat resulteert in minder afval. Zij kunnen ook een positief effect hebben op de uitstoot van verontreinigende stoffen.

De vijf hier beschreven paden verdienen op zijn minst een nadere beschouwing om hun volledige potentieel te kunnen benutten.

Laten we beginnen met digitale simulatie. In het stadium dat aan het project voorafgaat, maakt digitale simulatie het mogelijk de energiebehoeften van verschillende fabrieksprocessen en de uitstoot van CO2 en/of verontreinigende stoffen te beoordelen. Bovenal kunnen hiermee mogelijke bronnen van inefficiëntie en manieren om het verbruik van hulpbronnen te optimaliseren worden geïdentificeerd. Vandaag is het een zeer nuttig instrument voor nieuwe installaties, vooral in de zware industrie. Het stelt exploitanten in staat te investeren in apparatuur met hoge prestaties, gevoelige industriële fasen te automatiseren en de materiaalcyclus beter te beheersen.

Op bestaande productiesites is de installatie van meetsensoren ongetwijfeld een van de eerste stappen om de milieu-impact te verminderen. De gegevens die zij zullen verzamelen, bieden een reële mogelijkheid om in de loop van de tijd een nauwkeurig beeld te krijgen van de verbruiks- en emissieniveaus van een werkplaats, kantoren, machines, enz. Een wekelijkse of maandelijkse monitoring staat uiteindelijk synoniem voor een beter energieverbruik en kan leiden tot eenvoudige en goedkope acties (verandering van gewoonten, beste praktijken) en/of nauwkeurig aan te geven welke investeringen moeten worden gedaan.

Een van de investeringen met een groot potentieel is remote digital control van productieprocessen, wat vaak een winnende strategie is. Deze oplossing wordt steeds doeltreffender en veiliger, waardoor zij een bron van flexibiliteit voor de onderneming wordt, en niet te vergeten een bron van aanzienlijke energiebesparingen.

Er zijn nog andere "eco"-georiënteerde digitale tools die kunnen helpen bij groene productie, zoals business intelligence software. Die kan worden gebruikt om de kosten in verband met grondstoffen en logistiek te optimaliseren, maar kan bedrijven ook helpen materialen beter te gebruiken, te hergebruiken en te recycleren en afval te verminderen. Het is een tastbaar hulpmiddel om de inkomende en uitgaande stromen van de fabriek te analyseren en bijvoorbeeld de koolstofvoetafdruk in verband met het vervoer van goederen te verkleinen.

Ten slotte zijn predictive maintenance tools essentieel voor de vergroening van de productie. Beter onderhoud en beter beheer betekenen dat apparatuur langer meegaat. Nogmaals, deze instrumenten leveren niet alleen een financieel voordeel op, maar maken de bedrijven ook verantwoordelijker, omdat zij minder vaak machines hoeven te vervangen waarvan de productie vaak veel middelen opslorpt (metalen, kunststoffen, energie, water, enz.).

Uiteraard hebben de digitale technologieën zelf ook gevolgen die niet over het hoofd mogen worden gezien. Tijdens de fabricage en aan het einde van de levensduur verbruiken apparaten meer energie en hulpbronnen. Tijdens de operationele fase verbruiken digitale apparaten en sensoren ook energie. Bij correct gebruik wegen de milieu- en energiebesparingen echter op tegen hun impact. Hoe dan ook, deze apparatuur moet ook goed worden onderhouden om te voorkomen dat ze te vaak moet worden vervangen.


"Profiteer van de modulariteit en flexibiliteit van digitale innovatie

en positioneer je tegelijkertijd als een essentiële schakel in de ecologische transitie"


Om met succes de overgang te maken naar een industriële sector die minder gevaarlijk is voor het milieu, moeten we een gedeelde cultuur opbouwen die een brug slaat tussen digitale engineering en milieutechniek. Zoals de Next Generation Internet Foundation (FING) de lezers in haar routekaart voor een digitale en milieuvriendelijke toekomst in herinnering brengt, is dit een eerste vereiste zodat de fabriek van de toekomst "kan profiteren van de modulariteit en flexibiliteit van digitale innovatie en zich tegelijkertijd kan positioneren als een essentiële schakel in de ecologische transitie". Als het echt 4.0 is, zal de industrie efficiënter en zuiniger worden, en dus verantwoordelijker.