10 grunde til at vælge Microsoft Dynamics 365 Field Service (hos os)

  • 02/08/2022
Hvorfor egentlig vælge en løsning, hvor Dynamics 365 Field Service er tilført ekstra funktionalitet? Først og fremmest fordi processerne bliver mere skarpe og effektive, og fordi du opnår en mere profitabel forretning. Erfaringen viser, at investeringen i et ekstra lags funktionalitet kan aflæses på effektivitet og resultater efter få måneder.

Her er 10 eksempler på, hvordan vores Microsoft Field Service-løsning giver jer konkrete fordele og værdi:

1. Overblik over kunders portefølje

Alle kunders enheder og anlæg kategoriseres og sættes i system, så man kan styre placeringer, indhold, serviceforpligtelser og aftaler. Dermed kan man nemt se den samlede portefølje, udstyrets alder, udskiftningsmuligheder med mere.

4. Overblik over opgavetildeling
Opgavetildeling sker via et overblik, der viser de enkelte ressourcer og deres kalenderarbejdsdage med de opgaver, der allerede er tildelt. De opgaver, der endnu ikke er tildelt, kan nemt trækkes ind på de ledige tider eller foreslås tildelt til den rette kompetenceprofil.7. Effektiv lagerdisponering

Materialer, som forventes brugt til den forestående serviceopgave, kan disponeres fra opgaven, og der kan sendes en plukliste til lageret, så lagermedarbejderne kan sikre, at de enkelte opgavers materialer og reservedele er pakket individuelt og nemt kan overføres til bilerne. Ved modtagelse accepteres tilgangene til servicemontørens lager ved et klik. Der er altså ikke behov for omfattende integrationer mellem Dynamics Field Service og ERP-systemet (Business Central/NAV) for at kunne styre bestilling og tilgang af materialer.


10. Leads og udestående tilbud
Montøren har mulighed for at se udestående tilbud, og han kan også oprette et lead til salgsteamet om for eksempel udskiftning eller renovering, så salgsafdelingen kan behandle den opståede sag. Bliver det en ordre, opretter salgsteamet en serviceopgave og sikrer dermed løbende vedligehold af kundens enheder.
2. Indbyggede kortfunktioner
Via de indbyggede kortfunktioner er det nemt at se, hvor de enkelte maskiner og enheder findes, og det kan integreres med GPS enhederne på serviceteknikerens telefon eller tablet.5. Serviceopgaver i overblik for montører
I systemet kan den enkelte montør se sine opgaver og et udsnit af de almindelige serviceopgaver, der ligger i nærheden, så han nemt kan udnytte tiden mellem de planlagte servicebesøg. Udførte opgaver kan være knyttet til kontrakter, som styrer afregningen, og selve faktureringen styres gennem en integration til ERP-systemet eller via en fakturagrundlagsrapport fra opgaven.
8. Servicehistorik på anlæg og opgaver

På de enkelte opgaver angives servicehistorikken, som altid er tilgængelig for enheden og anlægget. Derfor er det nemt at få overblik over, hvad der er sket - og på hvilket tidspunkt. Det sikrer, at det er den rette aktivitet, der igangsættes ud fra de erfaringer, der måtte være med lignende enheders fejl og registrerede service. Billeder og noter angives på opgaven sammen med de forbrugte materialer og tid.3. Tildel den rette ressource
Indkald eller tickets registreres og kan tildeles en ressource ud fra kompetenceprofiler, så man altid får serviceteknikeren med de rette certifikater og kompetencer ud til den pågældende opgave.


6. Status til kunder
Køretid mellem hver opgave kan indregnes automatisk, når man har GPS slået til. Ydermere kan man tilkøbe en service, som fortæller kunden, hvor langt serviceteknikeren er kommet, og hvornår han forventes at være fremme.
9. Hurtig underskrift og godkendelse
Ved færdiggørelse af servicebesøget underskriver kunden på skærmen, og der afsendes en servicerapport via e-mail med PDF til bestiller, som kan se, hvad der er udført, og hvem der har godkendt besøgsrapporten. På rapporten kan ses såvel forbrugte timer som materialer, og der medsendes billeder, som er lagt på opgaven i forløbet.
Så du også værdien?

Nu har du set konkrete eksempler på, hvordan vores løsning går dybere i forhold til standardløsningen i Dynamics 365 Field Service.

Vi har opbygget mange års erfaringer og best practice fra fremstilling og service, som vi har brugt til at udarbejde en kickstart løsning, som hjælper din virksomhed hurtigt igang med en afprøvet og struktureret proces.

Med vores kickstart løsning  sikres en gnidningsfri implementering af systemet, så I kommer godt i gang med at gøre servicekoordineringen enkel og proaktiv.

Læs mere om vores Kickstart løsning til Field Service her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev