Sikr kvaliteten af dine produkter med kvalitetsstyring til Business Central

  • 27/10/2022

Hvad betyder det for din virksomhed, om fejl i produktionen opdages? Og har du de rette muligheder for at reagere hurtigt, hvis fejl opstår?

Din evne til at opdage potentielle fejl, og reagere hurtigt herpå, er afgørende for din virksomhed. Derfor får du med 9A Manufacturing til Dynamics 365 Business Central et kvalitetsmodul, der gør at du hurtigt kan iværksætte korrigerende handlinger, hvis du oplever afvigelser ved indgangs- eller proceskontrol.

I løsningen er der faste skemaer, som er tilknyttet varen. Disse indeholder de kriterier du har opsat, og kan beriges med dokumentation fra systemet. På den måde får du de bedste muligheder for at føre statistik med kvalitetsmålingerne.

Det hjælper ikke blot dig til at opdage fejl, men hjælper dig også med at få et indblik i hvor ofte de sker og hvilken type fejl du oftest oplever. Den indsigt kan du f.eks. bruge som dokumentation overfor dine kunder, og til at forbedre dine processer, så antallet af fejl nedbringes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev