Elektronisk bilagshåndtering Dynamics AX og D365FO

Håndter dine bilag effektivt i din Dynamics AX eller Dynamics 365 FO løsning. Denne løsning gør håndteringen af dine bilag nemmere både før, under og efter bogføringen.

Håndter dine bilag effektivt

Med denne løsning kan du nemt håndtere dine bilag elektronisk i din ERP-løsning, og derved overholde den nye bogføringslov - uden at skabe tunge arbejdsgange. Med løsningen kan du håndtere alle typer bilag - også bilag forbundet med eksempelvis refusion af sygedagpenge, som ikke er koblet op på en kreditor.

Digitale bilag - hele vejen igennem

Før bogføringen

Alle dine bilag samles i en mappe - uanset hvordan de modtages. I din ERP-løsning kommer en indikation af, hvor mange bilag der mangler at blive behandlet, så bogholderiet hele tiden har et overblik. Der kan nemt laves undermapper, så flere bogholdere kan samarbejde og samtidig have overblikket over deres egne bilag.

Under bogføringen

Når et bilag skal bogføres, kan bilag tilknyttet den enkelte postering nemt søges frem, og kobles til posteringen. Derved får bogholderiet en enkel proces for hvordan bilag håndteres.

Efter bogføringen

Når bilaget er posteret, så er det gemt sammen med posteringen. Det vil sige, at du på et senere tidspunkt skal genfinde et bilag, så kan du søge på udgiftstypen, finde posteringen og derfra se bilaget.

Med eller uden faktura workflow

Denne løsning vil fungere både til Dynamics AX og D365FO - uanset om du har en faktura workflow løsning eller ej. Har du f.eks. allerede vores faktura workflow løsning kan de to løsninger sagtens supplere hinanden i understøtningen af din forretning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev