Variantkonfiguration

Bruger I meget tid på at regne tilbud på mere og mere individualiserede løsninger?
Nu kan I strømline både prisberegning og produktionsdata med Variantkonfiguration til Dynamics 365 Business Central. 

Bedre skalering. Bedre kvalitet. Hurtigere

Modulet gør det enkelt at oprette varianter og stamdata og dermed kalkulere individuelle tilbud. Så er det ingen sag at leve op til kundernes forventning om mere fleksible ordrer og hurtige svartider. Kalkulationerne kan udvides med konfigurering af varianter, så det bliver enkelt for dig at beregne den helt korrekte pris og efterfølgende konvertere ordren til stamdata på styklister og produktionsordrer - selv hvis din virksomhed er stærkt konfigureret. Alt sammen sker i en overskuelig funktion i Dynamics 365 Business Central.


4 fordele med konfigurerede produktionsdata:

Konfigurationsregler...

... opsættes nemt med moduler der kan prædefineres ud fra jeres varianter. Det giver et fuldt overblik over jeres valgmuligheder og det bliver enkelt at sammensætte den korrekte pris. 

calculator-app
Salgsprisen...
... beregnes automatisk ud fra de konfigurationsvalg der er truffet, inkl. de individuelle aftaler, der fremgår på kunden. Salgsprisen kan bruges på tilbud og på salgsordrer.
Produktionsdata...

... konfigureres automatisk ud fra predefinerede værdier. Styklister, ruter og anden produktionsdata oprettes derfor automatisk, så stamdata til produktion er forberedt til planlægningen.

Fleksibilitet...
... er ingen sag, når selv specialtilpassede produktionsordrer kan strømlines på alle data og når kalkulationen sikrer at dækningsgrader oa. overholdes.

Træfsikkert at udregne kostpris

Nu kan du konfigurere varianter direkte til salgsprisberegning og du kan tilmed konvertere direkte til stamdata, på styklister og produktionsordrer. Selv stærkt konfigurerende virksomheder vil kunne øge udbyttet af tilbudsberegningen - og gøre det mere træfsikkert at beregne kostpris og dermed undgå fejlkilder.

Løsningen minimerer tidsforbruget til at skabe og vedligeholde de væsentlige stamdata for nemt at kunne skabe nye produktvarianter - med versionering, tegninger og kontrol- og pakkeinstruktioner. Når først strukturen er på plads og konstruktionen er færdig, så indarbejdes produktionsflowet og der sættes operationer på processen.

Kontrol- og pakkeinstruktioner indsættes derefter, og hele flowet, fra nederste niveau til færdigt produkt/halvfabrikata, kan gennemføres uden bekostelige produktionsstop.

Fuldt integreret med Dynamics 365 Business Central

Variantkonfiguration er et værdifuldt tillægsmodul for produktionsvirksomheder:

  • Anvendes på tilbuds- eller salgsordrelinje (pr. linje).
  • Bruger allerede opsatte styklister, råvarer, ruter mv.
  • Kan afgive informationer til produktionsudstyr.
  • Kan implementeres direkte på websitet.

Kontakt os allerede i dag

Er du interesseret i Variantkonfiguration til Dynamics 365 Business Central og ønsker du mere information eller blot en uforpligtende samtale?

Udfyld venligst formularen, så kontakter vi dig snarest!

Giv os et hint - så kontakter vi dig hurtigst muligt
Tak for din henvendelse
Beklager, noget gik galt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev