Verhoog de interne efficiëntie en samenwerking tussen engineering en productie

  • 03/04/2024

Het verhogen van de interne efficiëntie en samenwerking tussen de engineering- en productieafdeling is een prioriteit bij veel productiebedrijven, maar blijkt niet altijd eenvoudig in de praktijk. Hieronder ontdek je waarom het belangrijk is om deze afdelingen op elkaar af te stemmen.

Herken je deze uitdagingen?

In de dynamische wereld van productiebedrijven staat efficiëntie centraal. Toch worden veel organisaties geconfronteerd met enkele gemeenschappelijke uitdagingen die de productieprocessen kunnen verstoren. Herken je één van de volgende obstakels?

Gebrek aan een gecentraliseerde bron voor alle product gerelateerde informatie

Vaak bevindt product gerelateerde informatie zich nog steeds gedecentraliseerd binnen verschillende afdelingen, zoals engineering en productie. Het ontbreken van één centrale waarheid creëert een omgeving waarin handmatige fouten, duplicaten en spanningen tussen de engineering- en productieafdelingen vrij spel hebben.

Geen automatische transformatie van Engineering BoM naar Manufacturing BoM

De Bill of Materials (BoM) die afkomstig is van de engineeringafdeling is niet compatibel voor gebruik in productie. Daarom is een naadloze vertaling naar een Manufacturing Bill of Materials van cruciaal belang. Helaas blijkt deze transformatie nog veelal handmatig te gebeuren, vaak in Excel, wat ruimte laat voor menselijke fouten en inefficiëntie.

Geen duidelijk change management

Heeft jouw engineering afdeling moeite om op een eenduidige en heldere manier componentvervangingen aan producten te communiceren in de organisatie? Heldere communicatie is hier niet altijd vanzelfsprekend.

Ook wanneer de productieafdeling problemen signaleert, bijvoorbeeld een onderdeel dat niet blijkt te passen, is het lastig om dit probleem op een correcte en efficiënte manier door te geven aan engineering wanneer er geen duidelijk revisiemanagement van toepassing is. 

Een gebrek aan communicatie tussen de twee afdelingen zorgt er in sommige gevallen voor dat engineering de feedback niet verwerkt of pas later op de hoogte raakt van een bepaald probleem, waardoor productie hetzelfde probleem blijft ondervinden. Het is van belang om problemen tijdig op te sporen. Hoe verder in de keten wijzigingen moeten worden opgevangen, hoe kostelijker het wordt voor jouw bedrijf.

Gescheiden mechanische en elektrische ontwerpen

Binnen productiebedrijven zijn er doorgaans twee engineeringafdelingen: degenen die zich focussen op mechanische ontwerpen en degenen die verantwoordelijk zijn voor elektrische ontwerpen. Dit zorgt er binnen productie voor dat ze twee verschillende stuklijsten aangeleverd krijgen, wat moeilijker te interpreteren is dan wanneer de twee stuklijsten samengevoegd worden. Sommige bedrijven werken zelfs met drie engineeringontwerpen: mechanica, elektrisch en elektronica. Ook deze moeten in één stuklijst aangeleverd kunnen worden aan productie.

Gebrek aan gebruiksvriendelijke tools binnen productie

Een veelvoorkomend struikelblok voor bedrijven is het gebruik van de juiste, gebruiksvriendelijke tools om de communicatie tussen engineering en productie te verbeteren. Niet elke tool is namelijk even gebruiksvriendelijk en eenvoudig te hanteren vanuit de productieafdeling.

Moeilijke zoektocht naar data van vorige projecten

Wanneer de engineeringafdeling voor een nieuw project bepaalde componenten van een voorgaand project wil hergebruiken, blijkt dit vaak een uitdagende taak. De juiste componenten terugvinden kan een ware zoektocht zijn, vooral omdat deze verspreid zitten over verschillende mappen zonder een duidelijke structuur.

Onduidelijke producttekeningen en -informatie voor productie

Vaak houden bedrijven er onduidelijke producttekeningen en/of -instructies aan over, waardoor het niet altijd evident is om een product te assembleren/maken. Door gebruik te maken van 3D-ontwerpen kan dit proces eenvoudiger worden. 

Ook de nieuwe generaties ontwerpers die het werkveld betreden zijn meer vertrouwd met het werken met 3D-data.

Een ongeorganiseerd oerwoud aan documenten en certificaten

Bedrijven ondervinden dikwijls problemen met het helder structureren en linken van certificaten en documentatie aan specifieke ontwerpen of onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan een ISO-certificaat of een trillingsanalyse die werd uitgevoerd op het product.

Integreer jouw engineering en productieafdeling

Herken jij bovenstaande uitdagingen? Dan is het aangeraden om je engineering- en productieafdeling te koppelen aan elkaar.

Door de creatie van een digitale rode draad tussen de engineering- en productieafdeling zorg je er namelijk voor dat communicatie naadloos stroomt van engineering naar productie – en vice versa. Bovendien creëer je één centrale bron van de waarheid met betrekking tot product gerelateerde gegevens, waardoor alle betrokkenen met dezelfde up-to-date informatie werken.

Hoe nauwer deze afdelingen geïntegreerd zijn, hoe sneller en duidelijk informatie en wijzigingen doorsluizen van de ene afdeling naar de andere.

Hoe begin je eraan?

Deze integratie start bij het koppelen van jouw CAD (Computer-Aided Design) en PLM (Product Lifecycle Management) oplossingen zodat data vanuit het CAD-systeem kan doorstromen naar PLM. PLM is namelijk verantwoordelijk voor het beheer van alle product gerelateerde data en houdt revisies van producten bij. Het zorgt ook voor de vertaling van de Engineering Bill of Materials (EBoM) naar de Manufacturing Bill of Materials (MBoM), in samenwerking met het ERP-systeem.

Hoe gebruikt stellingproducent NEDCON PTC Creo (CAD) en PTC Windchill (PLM)?

Gezien de complexiteit van hun producten was NEDCON op zoek naar een engineering oplossing die hen zou helpen om die complexiteit te omvatten en de transparantie en kwaliteit te waarborgen. Ze kozen uiteindelijk voor de PTC-oplossingen CAD Creo Parametric in combinatie met PLM Windchill.

Meerwaarde voor jouw bedrijf

Door jouw engineering- en productieafdelingen aan elkaar te koppelen en data via een digitale rode draad door de afdelingen heen te laten lopen, kan je aanzienlijke voordelen behalen:

  • Betere samenwerking tussen engineering en productie
  • Minder manuele invoer en verkleinde kans op fouten
  • Verhoogde efficiëntie
  • Verhoogde motivatie van de werknemers
  • Kostenbesparingen
  • Traceerbaarheid

Wens je meer informatie?

Neem contact op!

Blijf op de hoogte!