Microsoft Guides

Microsoft Guides je inovativno, za uporabo preprosto orodje, ki s pomočjo razširjene resničnosti delavcem na terenu zagotavlja navodila po korakih. Z Microsoft Guides lahko podjetja svojim delavcem omogočijo, da učinkovito in natančno opravijo naloge, kar izboljša produktivnost in zmanjša število napak.

Transforming Frontline Work with Augmented Reality

Microsoft Guides is a powerful augmented reality tool that enables frontline workers to perform their tasks with precision and confidence. With Microsoft Guides, workers can access step-by-step instructions in real-time, reducing the need for lengthy training sessions and minimizing the risk of errors.

Why Microsoft Guides?

Easy authoring
Microsoft Guides' easy authoring tools allow companies to create step-by-step instructions for their frontline workers quickly and easily. These tools enable companies to keep their guidance up-to-date and relevant, ensuring that workers have access to the latest information
Hands-free operation

Microsoft Guides enables workers to complete tasks without having to refer to a manual or a supervisor, freeing up their hands to perform the task at hand. Workers can access step-by-step guidance hands-free, using voice commands or gestures.

Enhanced training
With Microsoft Guides, companies can provide frontline workers with immersive training experiences, reducing the need for lengthy training sessions. Workers can access step-by-step instructions in real-time, enhancing their understanding of the task at hand and minimizing the risk of errors.
Remote collaboration
Microsoft Guides enables remote collaboration, allowing companies to provide guidance and support to workers located in different parts of the world. Workers can access step-by-step guidance in real-time, enabling effective collaboration and problem-solving.

Stopite v stik z nami!