Business Central branchemoduler til handels- og logistikvirksomheder

Få mest muligt ud af Dynamics 365 Buiness Central

Dynamics 365 Business Central er et af markedets stærkeste forretningssystemer til handels- og logistikvirksomheder. Med nedenstående branchemoduler kan du optimere og automatisere mange af de arbejdsgange, som Dynamics 365 Business Central ikke kan ’ud af boksen’. Derved kan du spare tid, skabe flow og sikre korrekt udførelse af vigtige opgaver.

Find det modul der passer til dig:

data-file-cash
Tilbudsstyring
synchronize-arrows-square
business-contract-give
Ordrebehandling
shipment-check
Disponering
warehouse-packages
Lagerstyring
accounting-invoice-mail
Fakturamodtagelse

Tilbudsstyring

Via et Outlook add-in kan du anvende Outlook sammen med kontakter på emner og kunder i Dynamics 365 Business Central. Dine fordele? Nu kan du nemmere danne salgsmuligheder, der integrerer kommende kunder, ordrer eller varetilbud med konkrete varenumre, priser og rabatter.

Via den indbyggede Office 365-integration afsender du tilbud direkte fra Outlook-klientens PDF-funktioner. Alt sammen gør arbejdsdagen mere effektiv for sælgeren og ordrebehandleren, der benytter Outlook, hvor fx kundesalg og saldo altid er online og opdateret.

Konkret værdi for vores kunder

Hvis vores direktør spørger, hvor meget vi har solgt af en given vare til en bestemt kunde i et givent tidsrum og på hvilke fakturanumre, så kan jeg give ham svaret på to minutter. Før vi fik det nye system, kunne det tage flere timer.”

Lene Nielsen ERP-ansvarlig i Tanaco

Webshop

Du kan integrere jeres webshop med stamdata på fx varer, kunder og priser. Dermed skal stamdata kun vedligeholdes ét sted – i Dynamics 365 Business Central. Oplysningerne overføres automatisk til din webshop og ordrer fra webshoppen flyder automatisk ind i ordremodulet i D365BC. Her disponerer systemet dine ordrer på samme måde som manuelle ordrer og som ordrer modtaget via EDI.

EDI

Mange virksomheder handler elektronisk med kunder og leverandører via EDI. Vores løsning understøtter EDI-moduler og formater, som gør det nemt og effektivt at modtage og sende ordrer, bekræftelser, leveringsinfo og fakturaer. Det samme gælder leverandørsiden.

Handels- og logistikvirksomheder får også værdi ud af at bruge EDI-modulet til udveksling af varekatalogdata i struktureret form. Dette gør det muligt at sammenligne køb af varer fra forskellige leverandører i et overblik før bestilling.

Ordrebehandling

Sammenhæng fra ordrer til reklamation: Du kan både konvertere et tilbud til en ordre, indtaste ordren manuelt og benytte EDI. Under oprettelse af en ordre, giver modulet til ordrebehandling dig informationer om kunder, åbningstider og vilkår. Du kan også se om der allerede ligger nye ordrer, eller om der er restordrer, der skal kobles sammen med den nye ordre.

Når ordrebehandlingen er afsluttet, bliver ordren frigivet til videre proces. Reklamationer kan du håndtere som returvareordrer, så lageret er informeret om den forventet modtagelse.

OPTIMAL PLUKKE- OG TURPLANLÆGNING FRA LAGERCHEFENS ’COCKPIT’

Med løsningen får lagerchefen sit eget skærmbillede (’cockpit’) til at planlægge dagens og ugens plukkeordrer og ture. Dette sikrer overblik, effektivitet og sikker udførelse. Via skærmbilledet kan lagerchefen se antal planlagte pluk, antal plukkeordrer og om de kan leveres. Alt sammen opdateret i realtid.

Hvis der er flere leveringer til samme adresse, vil systemet automatisk justere planlægningen, så hasteordrer kan kobles sammen med normale plukordrer. Småordrer planlægges ofte for sig, idet de kan plukkes flere ad gangen, så turen rundt i lageret bliver med færrest mulige skridt.

Disponering

Vores branchemoduler til handel sikrer præcis disponering og indkøb i rette mængde til rette tid. Indkøbsforslag dannes ud fra varestamdata om genbestillingssekvenser og mængder - samt det behov, der er skabt af salgs- eller genopfyldningsordrer. Det betyder, at du altid får købt ind i de rette mængder. Det sikrer også, at leveringen foregår, så det matcher leverings-flowet.

Eventuelle udfordringer med sen modtagelse af materialer håndteres i overblik. Det giver indkøbs- og salgsafdelingen mulighed for at foretage en prioritering af kunder og deres bekræftede leveringstider.

Lager- og pallestyring

Lagerdisponeringen med lokationer, zoner og placeringer giver mulighed for at planlægge plukruten optimalt. Inddelingen i geografiske enheder sammen med lokale zoner/placeringer betyder, at du kan disponere indkøb forskelligt. Dette kan være relevant i forhold til geografi og placering samt formål såsom fjern-, bulk- eller pluklager.

For at sikre, at varer indkøbt til en bestemt salgsordre håndteres samlet, er det muligt at "pallestyre", så varer – på samme placering til samme ordre – flyttes og plukkes sammen.

Warehouse management (WMS)

Varer bliver scannet, når de modtages. Vores branchemodul hjælper med korrekt antalskontrol, samt at sporingsdata såsom batch, lot og udløbsdato bliver registreret korrekt. Du kan også karantænestyre og mærke de modtagne salgsenheder, så de er klar til at blive indlageret korrekt på enten bulk- eller plukplacering.

Genopfyldning: Den interne forsyningsaktivitet med genopfyldning fra bulk/pallelageret bliver automatisk aktiveret, når det er tid til at genopfylde plukkeplaceringernes beholdning. Når du har nået lokationens samlede genopfyldningspunkt, kan intern forsyning sikre opfyldning fra andre lokationer, hvor intern transporttid stadig sikrer en korrekt forsendelsesplan.

Fakturamodtagelse og godkendelse

Når du modtager en faktura på købte varer eller ydelser, hjælper systemet dig med at scanne bilagene, så de automatisk bliver koblet på det enkelte indkøb. Dernæst bliver bilaget overført til godkendelse hos indkøbsafdelingen. Denne kontrol giver sikkerhed for, at omkostningen er korrekt, og at betaling aldrig sker, før den er godkendt.

Konkret værdi for vores kunder

Vi bruger mindre tid til fakturagodkendelse, og det sparer en del penge, for mange leverandører giver kontantrabat, hvis man betaler inden for 10 dage

Berit Klitbo Økonomichef i Kaufmann

Tilmeld dig vores nyhedsbrev