[Pending] Med Cloud bliver virksomheden mere robust og modstandsdygtig

  • 06/01/2023

I en tid med uro på verdensmarkederne har digitalisering og cloud-baserede løsninger i højere grad end tidligere vundet indpas i industrien. Og med god grund, for det er tydeligt at de virksomheder, der har klaret sig bedst igennem krisen, har stærke digitale processer og cloud-hostede løsninger.

Overvind krisen

Der er mange fordele ved at bakke vækststrategien op med digitale værktøjer og cloud-baserede løsninger. I løbet af de seneste år er det blevet tydeligt, at agilitet i forhold til geografiske afstande er helt afgørende for tilpasningen til markedet. Fjernarbejde og digital kommunikation over større afstande er blevet en realitet. De virksomheder, der var på forkant med denne udvikling igennem pandemiens første år, har også vist sig at være mere modstandsdygtige overfor de ændrede markedsvilkår. De har holdt deres konkurrencemæssige markedsposition langt bedre end de virksomheder, der havde udfordringer med at udføre arbejdet igennem nedlukningerne.

Alligevel stod alle parter overfor samme udfordring: kontinuitet i produktionen. Det var især essentielt for de virksomheder, der producerer ’kritiske’ varer, som vacciner, sundheds- og værneudstyr mv.

Smidighed i en krisesituation

Det kan være en udfordring at opretholde forretningens kontinuitet, når udbud og efterspørgsel er præget af ustabile og uklare tendenser. Men med cloud-baserede digitale løsninger, der kan indsamle og analysere milliarder af strategiske data, bliver det muligt at reagere langt mere fleksibelt på de kritiske situationer.

Det har givet mange virksomheder et forspring, at deres installationer og maskiner er koblet op med sensorer. På den måde har de fået et reelt dataindblik, der kan anvendes som grundlag for at tilpasse produktionshastigheden til markedets behov.

Vi kan ikke undgå, at der også i fremtiden vil være udefrakommende faktorer, der får indvirkning på forsyning og planlægning i industrivirksomhederne. Men med cloud-baserede digitale løsninger, vil det være langt nemmere og hurtigere at tilpasse forsyningskæden til de kommende udfordringer i markedet.

Det er en udvikling vi i øjeblikket ser i auto- og luftfartsindustrien, hvor cloud-løsningerne vinder indpas i den digitale transformation i fremstillingen. De brancher var meget påvirket af pandemien og vil ikke igen overraskes af kriser, så nu er de på forkant med udviklingen.

Hvad kan skyen styrke?

De virksomheder, der generelt er mest robuste overfor kriser, har vist sig at være længere med digitaliseringen end deres konkurrenter. F.eks. har det været en fordel for mange virksomheder at kunne arbejde med elektronisk dokumenthåndtering og digitale godkendelsessystemer. De kunne stadig sikre at der var en strøm af data igennem organisationen og blev derfor ikke begrænset af den geografiske afstand.

En anden fordel ved cloud er, at opbevaringen af data nu er samlet i større datacentre, hvor sikkerheden er i top. Med det stigende antal cyberangreb vi oplever verden over, så er det klart en fordel ikke at være ene virksomhed om at sikre data fra alle systemerne.

Det er bestemt også en fordel at kunne arbejde med konstant opdaterede realtids-data. Overalt i organisationens systemer, kan der tilgås de samme data om kunder, drift og installationer - og data kan indsamles mobilt, overalt hvor det er nødvendigt. På den måde er det muligt at behandle informationer direkte fra produktionsenheder og byggepladser – og respons og reaktioner kan derfor øjeblikkeligt optimere processerne overalt i værdikæden.

Med et fortsat fokus på digitalisering, vil produktionsvirksomheder også fremover være i stand til at udvikle større modstandsdygtighed og reagere langt mere fleksibelt på de kommende kriser og ændringer i markedsvilkår – og dermed styrke transformationen mod Industri 4.0.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev