Frontego A/S

Effektiviseret produktion, reduceret administration og øget bundlinje

Tidsbesparelse på administration samt øget effektivitet og bundlinje

Frontego A/S fremstiller låger, bordplader og andet til køkken- og møbelbranchen. Efter at Frontego indførte en ny IT-løsning i 2014, har virksomheden sparet tid på administration og øget både effektivitet og bundlinje.

Frontego A/S i Nykøbing Mors blev grundlagt i 1990. Dengang producerede man bordplader i massivtræ. Undervejs har virksomheden ændret forretningsområde.

”Vi er nu ordreproducerende og underleverandør til køkkenbranchen, hvor vi producerer alt det synlige til køkkener – dvs. fronter, bordplader etc. Herudover er vi underleverandører til møbelbranchen,” forklarer Jesper Odgaard Nielsen, der er fabrikschef og medejer af Frontego. ”Vi har en del kunder og er en fleksibel produktion med mange varianter, fx forskellige farver, træsorter, lister og lignende.”

Frontegos gevinst ved samarbejdet:

Sikring af ordentlig prissætning
Bedre samarbejde med virksomhedens leverandører
Reducering i administrative timer

Udfordringen: Et begrænsende økonomisystem

Frontego var allerede for år tilbage en succesvirksomhed og oplevede en støt stigende efterspørgsel. Men efterspørgslen var ikke uden problemer.

”Den enkelte kunde bestiller ofte 35 forskellige produkter på en gang. Men før i tiden var det meget kompliceret at lave produktionsplanlægning og lave indkøb, for vi var vokset ud af vores oprindelige C5 løsning, der var vores økonomistyringssystem.”

Den gamle It-løsning kunne ikke håndtere alle data på produktionsordrerne, så der var behov for at udskrive flere lister med forskellige typer data i forbindelse med produktionsplanlægning og indkøb. Og det var nødvendigt manuelt at tilføje og slette data, for det gamle IT-system kunne slet ikke rumme de komplekse data, der var basis for produktionsplanlægningen.

”Det var umuligt at have fuldstændigt overblik, og vi var helt afhængige af den enkelte medarbejders viden og hukommelse. Det var faktisk noget af et mareridt,” husker Jesper Odgaard Nielsen.

Løsningen: et ERP-system til at vokse i

I 2014 tog Jesper derfor initiativ til at skifte system.

”Jeg holdt møde med forskellige mulige leverandører. Men jeg valgte Dynalogic, for det var tydeligt, at de havde stor erfaring med produktionsvirksomheder som os, og de derfor både kunne hjælpe og udfordre os.”

Resultatet blev en helt ny IT-løsning med en integreret produkt-konfigurator, leveret af Dynalogic.

”Vi har fået et system, som er et rigtig godt fundament for virksomheden, fordi det har gjort det let at styre hele vores komplekse produktion i kraft af gode, konsistente stamdata med bl.a. varenumre og varianter. Desuden har det gjort det muligt at arbejde med standarder for vores forskellige kunder,” fortæller Jesper Odgaard Nielsen.

Udover den egentlige produktion har Frontego også fået redskaber til at sikre en ordentlig prissætning.

”Før i tiden krævede det stort overblik og god hukommelse at få alle tillæg med i prissætningen af en produktion. Med konfigurator-modulet har vi sikkerhed for, at vi husker at få elementer som fx emballering, skaffetillæg og andet med i prissætningen – og det er vel at mærke elementer, som ryger direkte ned på bundlinjen!” siger Jesper, der også oplever at produktionsplanlægningen er blevet meget let. ”Vi genererer bare datagrundlaget til planlægning og indkøb, direkte fra konfiguratoren.”

Herudover er Jesper glad for, at IT-systemet giver mulighed for et bedre samarbejde med virksomhedens leverandører.

”Fra konfigurator-modulet kan vi udlæse ordredata til import i vores maskiner, så produktion og produktionsplanlægning automatiseres og bliver endnu lettere. Så når vi skal have nye maskiner, kan vi være meget præcise i vores specifikationer af, hvilke data vi gerne vil have ud i maskinerne, så vi har fået en meget tæt og kvalificeret dialog med vores maskinleverandører. Så nu kan vi købe en samlet løsning og ikke bare en maskine, hvilket også bevirker, at vi har en bedre forretning på vores investeringer i maskiner.”

Fordele: Den bedste bundlinje til dato og solid basis for generationsskifte

Det er en stor lettelse for Jesper, at produktionsplanlægning og indkøb foregår på basis af fyldestgørende data og en struktureret proces, og at Frontego nu er sikre på, at få alle tillæg indregnet i virksomhedens prissætning.

”Vi har gode, tætte relationer til vores kunder, så vi er også rigtig glade for, at vi ikke længere risikerer at lave fejlproduktioner, som det desværre kunne ske tidligere. Hermed har vi både reduceret vores udgifter og serviceret vores kunder bedre.”

”Og derudover er vi en produktionsvirksomhed, så vi synes, at det er dejligt, at medarbejderne nu laver produktivt arbejde frem for administration. Vi har sparet administrative timer svarende til 1-2 medarbejdere.”

IT-løsningen gjort arbejdet lettere for både medarbejderne og Jesper

”Fordi løsningen og stamdata til den ikke er knopskudt, men tænkt i en helhed, er varenumre, varianter etc. ensartet navngivet, så det er let for medarbejderne at bevæge sig på tværs af produktionen. Der er ikke dele af produktionen, som kræver særlig erfaring eller forudsætninger. Og for mig selv er det optimalt, at jeg fra min pc på kontoret, kan følge med i færdigmeldinger og andet.”

Men Jesper Odgaard Nielsen er ikke bare fabrikschef, men også søn af den administrerende direktør.

”At have fået ny IT-løsning og dermed fuldstændigt styr på produktionen har skabt forudsætninger for det generationsskifte, vi er i gang med at planlægge, fordi vi nu har indført en teknologi, som giver den bedste og mest sikre måde at producere på,” slutter Jesper Odgaard Nielsen, Frontego A/S.

Om Frontego

Frontego A/S blev grundlagt i 1990 – dengang med produktion af bordplader i massivtræ. Siden har Frontego ændret forretningsområde og producerer nu fronter til køkken- og møbelbranchen som underleverandør. Frontego er ordreproducerende og har en fleksibel produktion med mange varianter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev