Forkort dit konstruktionsforløb med live simuleringer

  • 09/09/2022

Vil du gerne se, med det samme, hvorvidt en designændring gør dit design stærkere eller svagere? Er du træt af, at skulle vente på svaret på din simulering? Så har vi løsningen!

Tag de rigtige valg i dit konstruktionsforløb

Undervejs i et konstruktionsforløb skal man ofte vælge mellem alternativer. Valget kan være styret af mange forskellige forhold. Hvis du arbejder med simulering af styrke og udbøjning, temperatur- eller strømningsforhold kan Creo Simulation Live hjælpe til*.

I traditionel analyse er du nødt til at aktivere et særskilt miljø for at få svar på dine spørgsmål om den aktuelle konstruktions opførsel. I Creo Simulation Live kan man blive i modelleringsmiljøet og få sin feedback hurtigere, fordi definerede analyser kan køre i baggrunden og genberegne når det er nødvendigt. Derved kan du hurtigt teste, hvordan en designændring påvirker din konstruktion og derved tage de rette.

*Undersøgelse af strømningsforhold forudsætter Creo Simulation Live Plus.

Hvordan virker Creo Simulation Live?

Creo Simulation Live bygger på teknologi fra Ansys, som sikrer meget hurtige analyser efter ændring i geometrien. På den rette hardware (grafikkort) er det muligt at køre modellering i en tilstand, hvor analyser genberegnes automatisk efter ændringer. I et assembly kan beregningsfokus ligge på assembliet som helhed, eller måske på en part, som du netop nu er i gang med at konstruere. Effekten er slående og kan sammenlignes med at modellere med shading slået til. Her er det blot spændings-, udbøjnings- eller temperatur- og strømningsplot, som genberegnes umiddelbart.

Rent teknisk foregår beregningerne i grafikkortet på din PC, hvor Nvidias Cuda-teknologi udnyttes til at afvikle programmet. Meshing foregår automatisk via en underopdeling af geometrien. På kompakte emner kan beregninger foregå størrelsesordener hurtigere end i almindelige beregningsmiljøer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev