Kako zmagati v bitki za talente s Field Service Management?

  • 22/03/2024

V zadnjih nekaj letih je v industriji vse večji poudarek na izkušnjah strank. Zato proizvodna podjetja in podjetja, ki se osredotočajo na oskrbovalno verigo ali tehnične storitve, vse več pozornosti posvečajo razvoju servisnih oddelkov. A pri tem se pogosto srečajo s pomanjkanjem znanja in kvalificirane delovne sile, ki bi zagotavljala dobro izkušnjo strank. Pomemben del te rešitve so tehnološke inovacije, kot je programska oprema Field Service Management.

Izdelki postajajo vse bolj zapleteni, zato je za vzdrževanja in popravila potrebno več znanja. Poleg tega so stranke vedno bolj zahtevne, saj želijo hitro rešitev, ki je dostavljena takoj in brez napak. Običajno je servisno osebje na terenu edina kontaktna točka s strankami in so tako prisotni v kritičnih trenutkih, ko stranke potrebujejo pomoč, iščejo strokovno znanje ali celo nov izdelek.

Bitka za talente

Sestavljanje terenskih ekip predstavlja veliko težavo za podjetja. Na današnjem zaostrenem trgu podjetja pozorno iščejo nove, usposobljene delavce in med sabo pogosto tekmujejo za kandidate, ki ustrezajo njihovim pogojem.

Pod vedno večjim pritiskom so tudi marže povsem transakcijskih poslov. Odgovor na to podjetja iščejo v večjem obsegu storitev, ki so povezana z njihovimi izdelki. Vse pogostejši je naročniški model poslovanja, za kar potrebujemo dobre in usposobljene delavce. Pomanjkanje teh pa pogosto zavira večjo poslovno rast.

Privlačno delovno okolje

Podjetja se zavedajo, da je privlačnost delovnega okolja pomemben del rešitve. To pa ne pomeni le ustrezne ergonomske pogoje ali dogodke znotraj podjetja, temveč tudi ustrezna orodja in aplikacije, ki jih zaposleni vsakodnevno uporabljajo pri delu.

Programska oprema Field Service Management (9A Field Service in D365 Field Service) je danes ključnega pomena za oddelek, ki podpira delavce na terenu. S Field Service Management lahko podjetja učinkovito digitalizirajo in nadzirajo vse dejavnosti vzdrževalcev in tako močno vplivajo na njihovo delovanje in učinkovitost, hkrati pa bistveno izboljšajo delovno izkušnjo servisnega delavca.

6 načinov do zmage v bitki za talente s Field Service
1. Boljše načrtovanje, manj stresa

Programska oprema Field Service Management upravlja prejete zahtevke in pomaga učinkoviteje razporejati delavce. Za določeno nalogo lahko pomaga izbrati najustreznejšega strokovnjaka s pravim znanjem in  posledično prepreči podvojeno razporejanje, poleg tega pa spremlja opravljene ure, potek intervencije in povečuje hitrost izstavljanja računov. Olajšajte si vsakodnevno dodeljevanje nalog, zmanjšajte stres in delovno obremenitev svojih zaposlenih.

Field Service Management optimizira načrtovanje in skrajša čas potovanja. Zaposleni imajo digitalni dostop do vseh potrebnih informacij (načrtovanje, zgodovina strank in tehnični viri), zato lahko bolje komunicirajo in sodelujejo. Vse to pomembno prispeva k zmanjšanju delovne obremenitve in večjemu zadovoljstvu pri delu.


2. Več avtomatizacije, manj rutinskih opravil

S Field Service Management avtomatizirajte rutinska opravila, ki zahtevajo veliko časa in odpravite velik del administrativnih nalog in papirjev, saj vse poteka v digitalni obliki. To olajša delo tako delavcem na terenu, kot tudi zaposlenim v zaledni pisarni. Zaradi avtomatizacije in digitalizacije bodo vaši zaposleni imeli več časa za tisto, kar znajo najbolje - pomoč strankam.

3. Več samostojnosti, več zadovoljstva pri delu

Številne študije so pokazale, da je avtonomnost pri delu pomemben dejavnik sreče na delovnem mestu in večje produktivnosti. Programska oprema Field Service Management zaposlenim omogoča več avtonomije in nadzora nad delom. Tehniki lahko na svojih mobilnih napravah dostopajo do podatkov o delu, zgodovine strank in informacij o zalogah, kar jim omogoča, da sprejemajo premišljene odločitve in prevzamejo nadzor nad svojimi nalogami. Za vodenje pa številne možnosti ponujajo tehnologije, kot sta dopolnjena resničnost (angleško Augmented Reality oz. AR) in pomoč na daljavo.

Zagotavljanje večje samostojnosti pri delu krepi samozavest zaposlenih. S takim načinom dela je podjetje privlačnejše za iskalce zaposlitve, zlasti nadarjene, ki pri svojem delu potrebujejo občutek neodvisnosti.

4. Vpliv tehnologije

Nedavna Gartnerjeva raziskava navaja, da v Evropi 72 % vseh zaposlenih meni, da je digitalna tehnologija bistvenega pomena za njihov uspeh pri delu. Ista raziskava navaja, da imajo zaposleni z dobrimi izkušnjami s službenimi aplikacijami, dvakrat večjo verjetnost, da bodo ostali zaposleni v isti organizaciji. Vidimo, da ima tehnologija pomembno vlogo pri ohranjanju zaposlenih. Uporabniku prijazna in učinkovita programska oprema za upravljanje storitev na terenu ima lahko enak učinek na potencialne kandidate za zaposlitev kot tudi že zaposlene.

5. Nižji pogoji strokovnega znanja

Vedno več starejših izkušenih zaposlenih odhaja v upokojitev. Pridobivanje novih strokovnjakov je velik izziv, saj povpraševanje po tovrstnem kadru presega ponudbo. S Field Service Management lahko znižate pogoje potrebnega strokovnega znanja za nove zaposlene, saj ta programska oprema omogoča, da tudi mlajši ali manj usposobljeni zaposleni opravljajo potrebna servisna dela.

Field Service Management delavce podpre s postopnimi navodili, ki temeljijo na kontrolnih seznamih ali videoposnetkih dopolnjene resničnosti (AR). Z orodji za sodelovanje na daljavo in AR lahko starejši strokovnjaki preprosto na daljavo usmerjajo mlajše sodelavce pri določenih vprašanjih. Z minimalnim vložkom izkušenega strokovnjaka je tako še vedno mogoče delo uspešno opraviti. Dodana vrednost je, da se na ta način prenaša tudi strokovno znanje starejših zaposlenih na mlajše sodelavce.

6. Podpiranje ambicioznosti

Velikokrat imajo delavci na terenu svetovalno vlogo in so zato v idealnem položaju, da podpirajo navzkrižno (angleško cross-selling) in nadgradno prodajo (angleško up-selling). Servisni delavec tako postane ključna oseba v podjetju. Za ambiciozne strokovnjake je to dober razlog, da dolgoročno nadaljujejo s storitvami na terenu. Field Service Management jim pri tem lahko pomaga.

Field Service Management podpira tudi zaposlene, ki želijo nadgrajevati svoje strokovno znanje in izkušnje. Programska oprema lahko služi kot knjižnica gradiva za usposabljanje, tehnične dokumentacije in najboljše prakse. Zaposlenim v servisnih službah omogoča hiter dostop do najnovejših informacij in virov, ki jih potrebujejo za učinkovito opravljanje svojega dela. Tudi najzahtevnejša servisna opravila lahko strokovnjak zabeleži in da na voljo sodelavcem. Z vlaganjem v nenehno usposabljanje in izmenjavo znanja lahko podjetja privabijo najboljše talente, ki cenijo možnosti stalnega razvoja.

 

Zmagajte v bitki za talente

Bitka za talente se nadaljuje. Za ohranjanje privlačnosti dela v terenskih službah za strokovnjake, morate uporabljati ustrezna orodja in tehnologijo. Programska oprema Field Service Management ponuja veliko večjo učinkovitost servisnega dela, izboljšuje komunikacijo in sodelovanje med zaposlenimi, zagotavlja večjo avtonomijo zaposlenih, ustrezno pomoč pri servisnih nalogah in podpira rast ambicioznih strokovnjakov. To je naložba, ki se vam lahko povrne že v enem letu.

Programska oprema Field Service Management je priložnost za privabljanje boljših kadrov, znižanje pogojev strokovnega znanja za manj izkušene delavce, povečanje zadovoljstva na delovnem mestu in ohranjanje zaposlenih.

Spoznajte naše rešitve

Stopite v stik z nami!