5 måder at reducere driftsomkostninger med Field Service

  • 20/10/2023

Serviceydelser bliver en stadig vigtigere indtægtskilde for produktionsvirksomheder. Din serviceafdeling bør være en afdeling i din virksomhed, som tjener profit snarere end blot at være rene omkostninger. Hvis du vil holde din serviceafdeling rentabel, bør du derfor have et overblik over dine omkostninger. Læs mere om, hvordan en Field Service-løsning kan hjælpe dig med at gøre dette på fem forskellige måder. 

1. Digitalisering øger effektiviteten

Mange virksomheder oplever, at de drukner i papirarbejde; arbejdsordrer udfyldes manuelt, dokumenter scannes, data indtastes i flere systemer og papirer flyttes fra skrivebord til skrivebord. Denne proces resulterer dog også i flere fejl. Ordrer går tabt, teknikere spilder tid på komplicerede formularer og de samme data vises forskellige steder - ofte med flere fejl. Sådanne menneskelige fejl er resultatet af misforståelser og manglende kommunikation.

Med Field Service kan du digitalisere og automatisere dine administrative opgaver, såsom arbejdsordrer, fakturering og rapportering. Det sparer serviceteknikere for en masse tid, den administrative byrde reduceres og servicemedarbejdere kan fokusere mere på at hjælpe kunderne. Digitalisering kommer ikke kun kunden til gode i sidste ende, men det sikrer også, at det samme antal medarbejdere kan udføre flere opgaver, og teams kan fakturere hurtigere og dermed forbedre Days Sales Outstanding (DSO).

2. Information i realtid øger 'First visit fix'-raten (FVFR)

Hvor ofte har du oplevet, at serviceteknikerne sendes til en opgave uden tilstrækkelig information om kunden eller problemet? Ofte er den information, der bliver sendt fra back-office til serviceteknikeren ikke tilstrækkelig, hvilket øger risikoen for at serviceteknikeren ikke har de nødvendige materialer eller reservedele med. Derfor er der ofte behov for et opfølgende besøg, hvilket koster tid og penge.

Med Field Service er alt kundeinformation tilgængeligt digitalt herunder kundens profil, præferencer, historik og oversigt over aktiver med tilhørende manualer - når som helst og hvor som helst med mobile enheder. Serviceteknikeren kan endda tale problemet igennem med kunden, hvis der er behov for det inden servicebesøget. Field Service-løsningen sikrer, at et servicebesøg ikke kan planlægges, før alle nødvendige reservedele er tilgængelige.

Alt dette sikrer, at serviceteknikeren kan nå frem til en løsning meget hurtigere uden at skulle planlægge yderligere indgreb. Med udgangspunkt i kundehistorikken, kan medarbejderen yde en mere personlig service - til større tilfredshed for kunden.

3. Forbedret planlægning af ressourcer

Planlægningen i en servicevirksomhed er ofte ineffektiv, fordi den ikke tager højde for rejsetider, problemtype, serviceteknikerens ekspertise eller tilgængelige reservedele. Dårlig planlægning fører dels til frustration for serviceteknikeren, men også for kunden, som ikke får løst problemet som forventet. 

Field Service giver dig mulighed for at planlægge både serviceteknikerens tid og ressourcer bedre. 

For eksempel kan du:

  • Tjekke tilgængeligheden af serviceteknikere og udstyr.
  • Knytte serviceopgaver til den bedst egnede tekniker, f.eks. den med de rette kompetencer og som er geografisk tættest på kunden.
  • Planlægge en optimal og omkostningseffektiv rute for den pågældende tekniker.
Ved effektivt at tildele serviceteknikere til de rette jobs, kan du minimere rejsetid, reducere omkostninger og øge antallet af servicebesøg pr. servicetekniker.  

4. Bedre lagerstyring

Reservele, der ikke er på lager, fører til forsinkelser, dyre hasteordrer og i sidste ende utilfredse kunder. Men det koster dig også mange penge, hvis du bestiller en masse reservedele hjem, som så ikke bliver brugt.

Ved at integrere Field Service med dit lagerstyringssystem, kan du give servicepersonalet inddsigt i lagerbeholdningen og placeringen af reservedelene. Det er altafgørende, at materialer er tilgængelige inden et servicebesøg, og at de kan registreres, reserveres og bestilles, når serviceteknikeren arbejder 'ude i marken'. På den måde opnår du en kort DSO, optimeret ordreplanlægning og maksimal FVFR. 

5. Optimering af serviceydelser

Field Service giver dig mulighed for at indsamle data om alle dine serviceaktiviteter. Du kan derefter analysere dataen og bruge den til at identificere ineffektivitet, optimere processer og træffe bedre, datadrevne beslutninger. Ved at bruge indsigt fra dine systemer, kan du løbende optimere processer og indgreb, eliminere flaskehalse og reducere driftsomkostningerne markant. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev