Fra CAD og PDM til PLM

  • 28/11/2022

Vi oplever at mange produktionsvirksomheder har en CAD-løsning og nogle har også en PDM-løsning - mens langt de fleste kunne opnå værdi af at få en integreret PLM-løsning. Men hvad er det nu lige forskellen er? Og hvilken værdi opnår din virksomhed ved at gå hele vejen og få en PLM-løsning, der er integreret med dine øvrige IT-løsninger? Det giver vi svaret på i denne artikel.

Hvad er PDM?

PDM – eller Product Data Management – er typisk systemer, som håndterer data fra en applikation eller installation. Det almindelige eksempel er den ”filmanager”, som hører til et CAD-system. I den kan man håndtere filerne fra CAD-systemet og brugernes adgang til systemet, samt versionering af data.

Måske kan systemet også bruges til dokumentstyring, men så snart man bevæger sig udenfor den oprindelige tanke med produktet, vil man ofte være ude for, at der findes bedre løsninger til formålet.

Når flere discipliner inddrages – f.eks. et mere abstrakt ”vare”-begreb, Change Management – eller måske serienummerstyring – skinner begrænsningerne igennem i mange PDM-systemer.

Men grundlæggende er det et spørgsmål om, hvad man bruger systemet til – og ikke så meget et spørgsmål om, hvad systemet kan. Hvis der udelukkende er behov for et mere simpel fil- og versionsstyringsværktøj, så er PDM rigeligt, men hvis virksomheden har ambitioner kan der med fordel optimeret med et PLM system der kan integreres med de øvrige forretningssystemer. 

Hvad er PLM?

PLM – eller Product Lifecycle Management – er et samlet system til data og indsigter i hele produktets livscyklys. Fra de første markedsundersøgelser og specifikationsdokumenter til regulatoriske krav, som produktet skal opfylde og videre til de første designforslag - alt dette skal kunne styres i PLM-systemet.

Test- og målerapporter, analyseresultater sammen med foretrukne og alternative underleverandører, de faktiske konstruktionsdata og styring af varians i produktet, godkendelsesforløb, advisering og grafisk kommunikation omkring produktet - ja, der er mange elementer rundt om produktet, som kan rummes i ét og samme system.

Kort sagt, ønsker man at styre alle administrative processer, som produktet skal igennem, inden det endelig kan slippes fri på markedet. 

Det indebærer blandt andet: 

- en base for den tekniske dokumentation 

- håndteringen af samarbejdet med eksterne interessenter

- håndtering af styklister i forskellige udgaver – som konstrueret, som fremstillet, i alternative udgaver, til fremstilling på forskellige typer produktionsanlæg, som serviceret og som opgraderet. 

- håndtering af alle kvalitetsaspekter under produktionen, med opsamling af problemrapporter.

...og ikke mindst serienummerstyring og håndtering af de aspekter der i den forbindelse bliver interessant i driftsfasen. Også efter produktet er sendt på markedet, er det relevant at indsamle og data og brugerfeedback om, hvorledes produktet egentlig fungerer i praksis – dels under produktionen – dels under driften. Det kan danne basis for kvalitetsstyring og -forbedring og bestemme garantisagers udfald. Sidst, men ikke mindst; når produktet skrottes, skal PLM-systemet kunne oplyse om produktets sammensætning og genbrugspotentiale.

Og naturligvis kan PLM-systemet alt hvad PDM-systemet kan….

Med et PLM-system sikres det at virksomheden opnår det optimale udbytte af produktets data og de processer, som har skabt det. 
Når PLM-systemet oven i købet integreres med ERP-systemet i virksomheden, så vil der kunne opnås en lang række synergier. Så hvis I har ambitioner for jeres virksomhed, så kan I med fordel skabe en 'digital tråd' igennem jeres data og processer - og dermed altid være på forkant med udviklingen. 

Hvad er forskellen på PDM og PLM?

PDM er en mindre del af PLM. Den totale PLM-vision er under konstant udvikling og nye elementer og gevinster skyder op efterhånden som flere og flere virksomheder drager fordel af den komplette dataanvendelse. Mulighederne i den 'digitale tvilling' og ERP integrationen er ikke til at komme uden om for den moderne produktionsvirksomhed.

Forskellen er ambition.

Få mere ud af din PLM-løsning

Når dine løsninger 'snakker sammen' kan du samle dine data ét sted, hvilket er en stor fordel for din virksomhed.

I denne e-bog bliver du bl.a. klogere på, hvordan du kan samle dine data ét sted og hvordan det kan hjælpe med at effektivisere din virksomhed - f.eks. ved at integrere din PLM-løsning med ERP, CRM, BI eller andre systemer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev