Fayard

Fayard administrerer deres mange forretningsforbindelser gennem Dynamics 365 CE (CRM). Via løsningen har virksomheden strømlinet deres salgsprocesser, hvilket har gavnet deres forretning.

Fra reaktivt til proaktivt salg med CRM

Fayard håndterer deres mange forretningsrelationer med Dynamics 365 CRM. Gennem løsningen har virksomheden effektiviseret salgsprocesserne og det har gavnet forretningen.

De nye salgsprocesser skaber et overblik, der har givet Fayard et mere langsigtet perspektiv på kundernes forretning. De har nu f.eks. det fulde overblik over, hvornår kunder modtager service, og et forretningsflow der minder dem om, hvornår de skal kontakte dem igen.

Fayards gevinst ved samarbejdet:

Vækst gennem effektivisering
Overblik - og et proaktivt salg
Bedre samarbejde på tværs
"Vi har øget vores tidsforbrug på salg ved at nedbringe tid til administration og informationsindsamling."

En effektivisering af salgsprocesserne

Med en trinvis implementering af Dynamics 365 CRM har Fayard fået en stærkt forankret løsning, der har stor forretningsværdi.

Fayard arbejder meget projektorienteret og implementeringen er smidiggjort til alle i projektet. 

"Kundestamkortet indeholder de nødvendige informationer. Vi kan gøre tingene meget hurtigere. Derved kan vi vækste, uden at skulle ansætte flere ressourcer, og det har vi gjort.”

Et overblik der skaber forretningsværdi

Løsningen giver overblik for ledelsen. Men også for nye medarbejdere spredt på forskellige lokationer.

Overblikket gør, at kunderne nu er virksomhedens kunder - ikke sælgernes. Fayard har også fået et mere proaktivt salg. De har ikke kun overblik over hvilke skibe der serviceres. Men også hvornår skibet sidst blev serviceret, og hvornår næste service kan forventes.

“Folk der ikke sidder på kontoret til dagligt, kan hurtigt blive opdateret på et givent projekt. Et hurtigt opslag og så har man det fulde overblik."

En stærkt forankret CRM-løsning

For at få det værdiskabende overblik skulle løsningen forankres i organisationen. Det gjorde Fayard gennem en step-by-step implementering. Sidenhen er løsningen udbygget med hjælp fra Fayards faste konsulenter.

“Samarbejdet i dag fungerer rigtigt godt, for vi tager bare telefonen og ringer. Vi henvender os til de personer, som har været involveret fra starten. Så de forstår, hvordan vi tænker og arbejder.”

Om Fayard

Fayard reparerer skibe fra hele verden. Virksomheden har, med over 100 års erfaring, et stort fokus på kvalitet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev