Sådan bliver de stigende priser en gevinst for din virksomhed

  • 09/03/2023

Over tid vil inflationen øge priser og udgifter - også uden at pengenes værdi egentlig kan følge med. De stigende priser kan dog godt blive til din fordel, hvis du griber det korrekt an. Er du opmærksom på, hvordan du kan gøre? I denne artikel gør vi dig klogere.

Levetidsforlæng de gamle maskiner

Ligesom priserne formegentlig påvirker de beslutninger, der træffes i din virksomhed – lige så vel bliver beslutningerne i dine kunders virksomheder også påvirket. Hvor kan der spares? Hvordan skal pengene prioriteres? Er der nogle af de større investeringer, der kan vente?

Når dine kunder ikke kan regne med størrelsen på den næste regning der kommer ind ad døren, vil de naturligt også sætte andre projekter og investeringer på pause. Store investeringer som indkøb af nye produktionsmaskiner eller indkøb af ikke-produktionsdygtige maskiner som kaffemaskinen i kantinen bliver nedprioriteret, så de ikke har for mange penge ude og flyve i maskiner, som de ikke ved, hvornår eller om de kan tjene pengene hjem på igen.

I stedet for at bruge en masse penge på at købe de nye maskiner hjem, er de derfor nødt til at levetidsforlænge og optimere de maskiner, som de allerede arbejder med på nuværende tidspunkt. Hvis du så f.eks. har en servicetekniker, som har en del serviceaftaler på forskellige kaffemaskiner rundt omkring ved de lokale virksomheder, så kan du bruge dine kunders forbehold for at bruge penge til en fordel.

Udnyt det øgede behov for servicebesøg

Når dine kunder er nødt til at levetidsforlænge deres maskiner, uanset om det er kaffemaskinen i kantinen eller den store produktionsmaskine, så kræver det naturligt en øget andel vedligehold og servicebesøg. Dine kunder er selvfølgelig ikke interesseret i at der opstår maskinstop, bare fordi prioriteringen ikke lige er at investere i en helt ny produktionsmaskine. Dine serviceteknikere skal dermed udnytte situationen til at sikre, at der bliver udført de rette servicebesøg samt at besøgene bliver overholdt. Det sikrer dels tilfredse kunder, fordi I sammen mindsker risikoen for maskinstop og dels øger det også andelen af servicebesøg, der skal udføres, fordi du hele tiden kan holde øje med, om der er slitage på maskinen og dele der på sigt skal udskiftes. På den måde kan I sammen opdage problemer på maskinen inden de opstår.

For at kunne udnytte disse fordele fuldt ud er det dog vigtigt, at Field Service løsningen bliver brugt aktivt og at den altid er udfyldt med de rette og opdaterede informationer. På den måde sikrer I, at de rette kunder får planlagt de rette servicebesøg, og at der bliver udført den rette service og vedligehold mens serviceteknikeren er ude hos kunden.

Vær på forkant med IoT

Ved at opsætte små IoT (Internet of Things)-enheder på kundens maskiner, kan du bedre planlægge de rette servicebesøg, fordi de små enheder hele tiden sender automatiske signaler fra maskinen og alarmerer, hvis der er sliddele på maskinen, som er ved at nå den kritiske grænseværdi for hvornår den skal serviceres eller skiftes. På den måde sikrer du først og fremmest at der ikke opstår produktionsstop på dine kunders produktionsmaskiner, men du sikrer også, at dine serviceteknikere altid har de rette servicedele med ud til kunden, så problemet kan løses på ét servicebesøg.

Læs mere om, hvordan IoT kan skabe værdi for din virksomhed ved at automatisere serviceoplevelsen.

Læs mere om Field Service

Gør stigende priser til en fordel for din virksomhed, og gør samtidig hverdagen nemmere for dine serviceteknikere.

Vi kigger i denne e-bog bl.a. mere på, hvordan en Field Service løsning kan hjælpe dine serviceteknikere i deres arbejde med kunderne, så de kan være med til at skabe mere værdi for din virksomhed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev