Skab stabil indtjening trods svingende tider

  • 21/03/2023

Efter 2020 har den økonomiske situation uden tvivl været under pres: både i Danmark, men også udenfor landets grænser. Først med Covid-19, som lukkede landet og dermed økonomien ned i perioder, og siden en energikrise, som sendte inflationen i vejret og fik mange virksomheder til at passe ekstra godt på pengepungen. I dag ser situationen heldigvis helt anderledes ud. Men ved du, hvad du kan gøre, så du er forberedt, når inflationen stiger igen? 

Bevar overblikket med servicekontrakter

Den usikkerhed der har været i økonomien både for privatpersoner og for virksomheder, har gjort at der ikke bliver foretaget nær så store investeringer. Det er blevet vigtigere at prioritere de ting, som der skal bruges penge på – og der bliver tænkt mere over hvilke beløb der bliver brugt og på hvad.

Du har helt sikkert også oplevet, at dine kunder pludselig ikke er nær så villige til at bruge eller investere penge, som de var førhen. De bruger længere tid på at træffe beslutningerne og de bruger helst kun penge på det, som de med sikkerhed ved, at de har brug for eller som er yderst nødvendigt. De helt store investeringer i nyt produktionsudstyr udebliver, hvilket er tydeligt at mærke på nedgangen i antallet af servicebesøg.

Med Field Service gør du arbejdet med servicekontrakt nemmere for både dig såvel som for dine kunder. Helt konkret har servicekontrakter den fordel, at du skaber en mere stabil indtjening til din virksomhed, fordi der på forhånd er lavet en aftale om, hvor ofte du skal servicere kundens maskiner. Når kunden samtidig vælger at levetidsforlænge deres nuværende produktionsudstyr fremfor at investere i de store, nye maskiner, kan du udnytte dette til din egen fordel, da det kan kræve flere og mere dybdegående servicebesøg.

Automatisér serviceoplevelsen med IoT

Udover at Field Service løsningen hjælper dig med at få struktur og sikrer, at servicebesøgene hos dine kunder bliver overholdt, så kan kombinationen af Field Service og IoT (Internet of Things) endda hjælpe med at overvåge de produktionsmaskiner, du servicerer ude ved kunden.

Helt konkret bliver der opsat små IoT-enheder på dine kunders maskiner, som sender signaler direkte til din Field Service løsning og til back office-medarbejderne, hvis der er nogle af de opsatte grænseværdier der er ved at overskrides ude hos en kunde.

Det kan f.eks. være, at der er blevet opsat IoT-enheder på 3 store maskiner, som producerer små patentglas. Her kan der være en bestemt reservedel, som skal tjekkes og eventuelt skiftes, hver gang der er blevet produceret 1.000.000 glas. IoT-enheden opsættes så til, at sende et signal til din Field Service løsning, når der er produceret 900.000 glas og et servicebesøg bliver planlagt inden grænseværdien er overskredet, så du sikrer, at dine kunder ikke oplever et produktionsstop på grund af en lille reservedel, som du ikke var opmærksom på.

Når serviceteknikeren har overstået besøget, kan han dokumentere, hvad han har lavet, tage billeder og skrive noter direkte i Field Service løsningen, så disse er tilgængelige, når der igen skal laves et tjek hos kunden. Dette kan teknikeren gøre direkte på lokationen, så I sikrer, at der ikke er detaljer, der bliver glemt. Systemet opfanger også automatisk at der nu er blevet lavet et tjek hos kunden, og hvis teknikeren registrer, at reservedelen er blevet skiftet, så ved systemet, at den skal udsende et nyt signal, når der igen er produceret 900.000 glas.

Sæt fokus på Field Service

Det kan være svært at få et overblik over, hvilken partner du skal vælge, hvis du vil nå sikkert i mål med din løsning.

I denne e-bog kigger vi bl.a. mere på, hvordan du kan sikre, at du har den helt rigtige Field Service løsning som giver dine kunder en bedre oplevelse med din virksomhed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev