Wat is IIoT en wat kan jouw organisatie ermee?

  • 16/08/2023
Met Industrial Internet of Things (IIoT) kan je gegevens verzamelen van jouw wagenpark, machines en eindproducten.
We maken een onderscheid tussen IIoT voor het productieapparaat en IIoT voor eindproducten die bij klanten (en eventueel hun klanten) terechtkomen.

Industrial Internet of Things is een alomtegenwoordig begrip binnen de industrie, en het heeft met de jaren aan aandacht gewonnen. De bedoeling van IIoT is het connecteren van fysieke voorwerpen, daaruit data capteren en het inzichtelijk maken van die data. Wat ben je nu met al die data als bedrijf?

Op basis van de data die je verzamelt, kan je uiteenlopende optimalisaties doorvoeren op je productieproces en je eindproducten. Elke optimalisatie heeft een eigen type IIoT en eigen toepassingen.

Voor wie is IIoT interessant?

Smart Connected Operations, of het connecteren van jouw productieapparaat is van toepassing voor elk maakbedrijf dat een productieafdeling heeft. Naargelang de grootte en specifieke doelstellingen wordt de meest geschikte aanpak bepaald.

Smart Connected Products, of het connecteren van jouw eindproducten kan gebruikt worden in maakbedrijven, maar ook voor professional services en de groothandel kan deze technologie nuttig zijn.


Wie haalt waarde uit IIoT binnen een bedrijf?

Klanten

Door het inzetten van IIoT in je productieapparaat kan je gegevens en inzichten verstrekken aan jouw klanten over het product dat zij hebben gekocht (onder welke omstandigeheden werd het geproduceerd, traceerbaarheid,...).

IIoT in je eindproducten kan jou en jouw klanten de nodige inzichten geven zodat bijvoorbeeld toestellen kunnen onderhouden worden voordat ze stuk gaan en dat reserveonderdelen tijdig besteld kunnen worden.

real-estate-sign-sale-1
Sales

Sales kan kijken of het product veranderingen in consumptiepatronen weerspiegelt - zijn er bijvoorbeeld functies die niet meer worden gebruikt? Is er een toename van de consumptie? Is de klant toe aan een nieuw toestel (slijtage, kans op stilstand), of is de totaalkost van zijn huidig toestel hoger dan de aankoop van een nieuwe versie (TCO)? Moet hij nog hetzelfde type gebruiken of beter een zwaarder of lichter model?

Research & development

Research & Development is geïnteresseerd in de vraag of je eindproduct naar behoren functioneert, hoe gebruiken klanten het en of ze geen zaken over/under-designed hebben.

Zijn er 'onderdelen' die vaak stuk gaan, en zijn er misschien nieuwe noden van klanten/ de buitenwereld waarmee rekening moet worden gehouden?


car-repair-rotating-light
Field Service medewerkers

Monteurs en servicetechnici verkrijgen informatie over wat er kapot is of slijtage vertoont voordat ze naar de klant vertrekken. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat ze de juiste onderdelen bij hebben, problemen eventueel vanop afstand kunnen oplossen en indien ze dan toch ter plaatse komen het probleem veel sneller kunnen oplossen. IIoT kan ook gebruikt worden om te zien (of voorspellen) wanneer welke toestellen onderhoud nodig hebben.

Interne servicetechnici

De servicemonteurs die jouw productieapparatuur onderhouden kunnen in de gaten houden welke onderdelen (en wanneer) onderhoud nodig hebben, zodat je machinestilstanden in de productiestroom kan voorkomen. De gegevens worden vaak ook gebruikt om de reden van stilstanden sneller op te sporen en zo sneller op de juiste onderdelen te kunnen ingrijpen.

Wat brengt IIoT op voor jouw bedrijf?
Verhoging van de omzet

Doordat je data komende vanuit jouw productieproces zichtbaar maakt kan je onder meer bottlenecks en oorzaken van machinestilstanden detecteren en voorkomen. Dit zorgt voor meer efficiëntie, wat op zijn beurt kan zorgen voor een groter aantal producten dat van de band rolt. 

Als je data van jouw eindproducten capteert en inzichtelijk maakt, kan je jouw product optimaliseren en een betere service aan jouw klanten verlenen. Dit resulteert in tevreden klanten die blijven investeren. 

Daling van de kosten

Inzichten verkrijgen tijdens je productieproces resulteert in minder stilstanden, minder energieverbruik, minder afval,...

Wanneer je op de hoogte bent van (aankomende) defecten aan jouw eindproduct bij de klant vooraleer je op onderhoud vertrekt, ben je beter voorbereid en kan je eventuele vervangstukken reeds meenemen. Bovendien kan je de technieker met de juiste kennis en ervaring sturen. Dit zorgt voor een efficiëntere service waardoor ook de kosten dalen.

Verhoging van de klanttevredenheid

Wanneer je betere inzichten hebt in de condities waarin jouw producten gemaakt worden, kan je bepaalde parameters optimaliseren en kwaliteitsvollere producten afleveren bij jouw klant. 

De kwaliteit van jouw service verbetert ook wanneer je meer inzichten hebt in jouw eindproducten. 

Daling van de risico’s

Door jouw productieproces inzichtelijk te maken aan de hand van data kan je de productieparameters beter controleren. Je hebt namelijk (near) real time zicht op wat er gebeurt in het productieproces. Zo kan je bijvoorbeeld voorkomen dat de temperatuur waarop een onderdeel verwarmd wordt te hoog is door de omgevingstemperatuur die stijgt. 

Wat kan je verwachten van 9altitudes rond IIoT?

9altitudes, met 25 jaar ervaring in de productiesector, kan je stap voor stap begeleiden in jouw IIoT-traject, zowel rond Smart Connected Operations als Smart Connected Products. We helpen je met het bepalen van de huidige staat van je processen, het bepalen van jouw doelen, de connectie van machines, het inzichtelijk maken van de vergaarde data en het bepalen van vervolgstappen en acties. Hierbij zorgen we ervoor dat alle data op een overzichtelijke manier gebundeld en getoond wordt (right data at the right time for the right person), maar ook gerapporteerd kan worden zodat langere termijn inzichten in verband worden gebracht met andere delen van de bedrijfsvoering.

Liquid syntax error: Syntax Error in tag 'if' - Valid syntax: if [expression]

Wij helpen je graag met jouw IIoT-oplossing

Of je nu overweegt IIoT in jouw productie of producten te implementeren, reeds met IIoT werkt en ondersteuning nodig hebt, of wilt praten over hoe je nog meer uit jouw bestaande IIoT-oplossing kan halen, wij zijn er om jou te helpen.

Als we met IIoT werken, gaan we altijd uit van welk voordeel jij en/of jouw klant uit de IIoT-oplossing moet halen. Het moet immers niet zomaar een 'gimmick' zijn, maar een waardeverhogende oplossing voor jouw bedrijf - ook op lange termijn.

Wij doen dit door ons te concentreren op de gegevens die je uit jouw oplossing moet kunnen halen en die mee te vertalen naar meerwaarde voor het bedrijf. Data capteren is een eerste stap, zorgen dat ze tot acties en resultaten leidt is het uiteindelijke doel. .

Blijf op de hoogte!