Hoe je IIoT op de productievloer kan gebruiken

  • 06/11/2023

Industrial Internet of Things (IIoT) kan op veel verschillende manieren worden gebruikt om waarde voor jouw productiebedrijf te creëren. Maar hoe kan je IIoT gebruiken in jouw productieapparaat om meer inzicht te krijgen in jouw productie-efficiëntie en waar liggen de mogelijkheden tot verbetering?

Uitdagingen voor productiebedrijven

Als productiebedrijf is het cruciaal om een diepgaand inzicht te hebben in jouw productieproces. Dit stelt je in staat om datagestuurde beslissingen te nemen en de Overall Equipment Effectiveness te verhogen. Bovendien is er een groeiende druk van de overheid op het gebied van duurzaamheid, met verwachtingen dat productiebedrijven bijdragen aan initiatieven zoals energiebesparing en afvalreductie. Tegelijkertijd ervaren productiebedrijven de constante noodzaak om kosten te besparen, maar de vraag blijft: hoe pak je dit effectief aan?

Daarnaast spelen nog andere trends en uitdagingen een rol in de moderne productieomgeving. Denk hierbij aan:

Digitalisering van de Supply Chain

Toenemende digitalisering van de gehele supply chain, van grondstoffen tot eindproducten. IIoT maakt end-to-end zichtbaarheid en real-time monitoring mogelijk, waardoor productiebedrijven kunnen anticiperen op vraagfluctuaties en efficiënter kunnen plannen.

Kwaliteitsborging en traceerbaarheid

De behoefte aan verbeterde kwaliteitsborging en traceerbaarheid van producten gedurende de gehele productiecyclus. IIoT-systemen kunnen de kwaliteit van producten continu monitoren en traceren, waardoor snel ingrijpen mogelijk is bij afwijkingen en het verbeteren van productveiligheid.

Wendbaarheid en flexibiliteit

Toenemende vraag naar productieprocessen die snel kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden. IIoT ondersteunt wendbare productiesystemen door real-time gegevens te leveren, waardoor productielijnen efficiënt aangepast kunnen worden aan veranderende eisen.

Waarom investeren in IIoT?

Kosten verlagen

Inzichten verkrijgen in jouw productieproces resulteert in minder stilstanden, minder energieverbruik, minder afval,...

Omzet verhogen

Doordat je data komende vanuit jouw productieproces zichtbaar maakt kan je onder meer bottlenecks en oorzaken van machinestilstanden detecteren en voorkomen. Dit zorgt voor meer efficiëntie, wat op zijn beurt kan zorgen voor een groter aantal producten dat van de band rolt.

Klanttevredenheid verhogen

Wanneer je betere inzichten hebt in de condities waarin jouw producten gemaakt worden, kan je bepaalde parameters optimaliseren en kwaliteitsvollere producten afleveren bij jouw klant.

Minder risico

Door jouw productieproces inzichtelijk te maken aan de hand van data kan je de productieparameters beter controleren. Je hebt namelijk (near) real time zicht op wat er gebeurt in het productieproces. Zo kan je bijvoorbeeld voorkomen dat de temperatuur waarop een onderdeel verwarmd wordt te hoog is door de omgevingstemperatuur die stijgt.

IIoT en Augmented Reality (AR)

IIoT-gegevens kunnen ook gebruikt worden om AR-ervaringen te verbeteren. Stel bijvoorbeeld dat een nieuwe werknemer moet worden opgeleid. In plaats van de training door een collega te laten doen, kan AR worden gebruikt om de werknemer door de taken te leiden. Hier kunnen gegevens van jouw IIoT-apparaten worden gebruikt - bijvoorbeeld om de werknemer te waarschuwen een bepaald onderdeel van de machine niet aan te raken omdat het erg heet is. Dit is slechts een van de vele voorbeelden.

Toepassingen van IIoT op de fabrieksvloer

Asset Monitoring

Investeringen in machines en materialen kosten handenvol geld. Het is dan ook logisch dat je als bedrijf probeert het maximum uit die “assets” te halen. Maar om dat te doen heb je eerst een duidelijk zicht nodig op hun gebruik (en evt. locatie). 

Optimalisatie van productieproces

Het resultaat van een optimale productie is vaak maar zichtbaar wanneer het de kwaliteitscontrole gepasseerd is en die resultaten terugkomen. Met IIoT capteren we continue de verschillende effectieve procesparameters, naast de instelwaarden, zodat we de link kunnen leggen met de impact op de kwaliteit van het product, en zo in de toekomst de juiste instellingen kunnen gebruiken, onder de huidige omstandigheden, die de juiste productkwaliteit creëren.

Optimaliseren van OEE

Krijg inzicht in de Overall Equipment Effectiveness (OEE) binnen jouw productieafdeling en optimaliseer productieprocessen aan de hand van OEE data.

Energiemonitoring

Capteer exact hoeveel energie je binnen jouw fabriek verbruikt, waar, wanneer, bij welke producten in welke stap en kijk op basis van die data waar je impact kan creëren op je energie-efficientie. Een lopende band die blijft draaien, machines die op volle kracht draaien, onnodig veel stoppen en opstarten van systemen, etc. 

Afvalvermindering

Meet hoeveel afval je genereert in (w)elke stap van je productieproces. Daarna kan het process bijgestuurd worden om waar mogelijk afval te vermijden, en zo kostbare grondstoffen te besparen. Leg daar de kost van het verwerken van het afval naast en de besparingen tikken aan.

Predictief onderhoud

Het laatste wat je wil is dat een productielijn stilvalt door een breuk omdat iets niet goed onderhouden is. Dus onderhoud op tijd is belangrijk. Maar anderzijds kost elk onderhoud productietijd, werkuren en stukken, dus onnodig onderhoud is ook duur. Wat als je systeem zou aangeven wanneer het onderhoud zou nodig hebben, zodat de juiste zaken op de juiste momenten vervangen worden?

Ondersteuning van de operator

De operator vandaag staat voor een heel andere uitdaging dan zijn collega een decenium terug. Grotere variatie in producten, kortere levenscycli, prijsdruk op grondstoffen en energieprijzen en veel tijdelijke arbeid. De tijd dat een operator jaren bij hetzelfde bedrijf hetzelfde product maakt zijn lang voorbij. Om operatoren sneller in te kunnen schakelen kan je ze ondersteunen met allerhande digitale informatie. Hierdoor krijgt de juiste persoon, de juiste informatie op het juist moment ter beschikking.

Wij helpen je graag met jouw IIoT-oplossing

Overweeg je om IIoT in jouw productie te implementeren, of ben je reeds met IIoT bezig en heb je ondersteuning nodig, of wil je praten over hoe je nog meer uit jouw bestaande IIoT-oplossing kan halen? Wij zijn er om jou te helpen.

We kunnen jou stap voor stap begeleiden in jouw IIoT traject. Van het bepalen van jouw processen as is, het bepalen van jouw doelen, de connectie van jouw machines, het inzichtelijk maken van de vergaarde data tot het bepalen van vervolgstappen. Hierbij zorgen we ervoor dat alle data op een overzichtelijke manier gebundeld en getoond wordt. En dat je de nodige vervolgstappen kan nemen om jouw bedrijf efficiënter te maken.

Blijf op de hoogte!