Duurzaamheid en intelligentie: een essentiële mix voor de toekomst van het bedrijfsleven

  • 03/06/2024

Duurzaamheid is niet alleen een doel dat moet worden bereikt, maar een essentieel pad om de continuïteit van zowel de maatschappij als bedrijven te waarborgen. Door gebruik te maken van intelligentie en technologie kunnen we onze doelen effectiever bereiken.

Duurzaamheid, van oudsher geassocieerd met het milieuaspect, kan worden uitgebreid naar de bedrijfscontext in de richting van een “informatief” perspectief, waarbij informatie- en communicatietechnologieën (ICT) een cruciale rol spelen. In deze context ontstaat het begrip “slimme duurzaamheid”, dat veel meer is dan een bedrijfsstrategie; het is een manier van denken en handelen die technologische intelligentie integreert om ecologische en sociale uitdagingen aan te pakken.

Carlos Cosials

Industry 4.0 Manager, 9altitudes

In de bedrijfswereld herdefinieert deze verbinding tussen intelligentie en duurzaamheid de manier waarop bedrijven werken en zich verhouden tot hun omgeving. Het gaat om het inzetten van innovatieve oplossingen zoals AI, AR en industrieel IoT om processen te optimaliseren en tegelijkertijd de impact op het milieu te minimaliseren, wat duurzame groei bevordert.

Business intelligence, waarbij relevante informatie wordt verzameld om beslissingen te ondersteunen, wordt een essentieel onderdeel van slimme duurzaamheid. Organisaties maken gebruik van digitale technologieën om hun prestaties te begrijpen en te optimaliseren, waarbij gegevens, die als bewijs dienen, worden gebruikt om weloverwogen beslissingen te nemen in een steeds complexere bedrijfsomgeving.

Het aantonen van duurzaamheid gaat verder dan certificeringen; het brengt een diepgaande transformatie met zich mee in de manier waarop bedrijven werken, een verandering in filosofie en visie, waarbij economische voordelen in evenwicht worden gebracht met de impact op het milieu en de maatschappij.

Elk bedrijf moet duurzaamheid op drie belangrijke gebieden integreren om weloverwogen en bewuste beslissingen te kunnen nemen op basis van nauwkeurige gegevens en een circulaire economische benadering:

Productdefinitie:
Dit omvat het vaststellen van de kenmerken van het product, van de samenstelling tot de functionaliteit. Het houdt ook in dat de hele levenscyclus wordt bekeken, van productie tot het uiteindelijk van de markt halen, inclusief de duurzame toewijzing van materialen.
Productontwikkeling:

Hier verwijzen we naar het fabricage-, constructie- of assemblageproces van het product. Het is essentieel om de materiaallogistiek en het afval van het begin tot het einde van het proces volledig te beheren, waarbij praktijken worden gegarandeerd die de impact op het milieu minimaliseren.

Service delivery:
In deze fase is het product in handen van de klant en delen de klant en de fabrikant de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik ervan. Het is van cruciaal belang om richtlijnen op te stellen voor duurzaam productgebruik, waarbij verantwoordelijke en bewuste praktijken actief worden gestimuleerd.

Toonaangevende bedrijven zoals HP, BMW en Textil Olius passen technologieën toe om slimme duurzaamheid in hun activiteiten te stimuleren. Hierdoor kunnen ze productiever en efficiënter werken, kosten en middelen besparen en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk verkleinen.

HP, een technologieleider, gebruikt de PTC Windchill Product Lifecycle Management (PLM) oplossing om zijn productontwerpproces te stroomlijnen, waardoor het milieuvriendelijker en duurzamer wordt. Hun doel was niet alleen om te voldoen aan de milieuwetgeving, maar ook om hun toewijding aan duurzaamheid transparant te tonen in alle fasen van de productlevenscyclus. Dit platform stelde HP in staat om alle relevante informatie systematisch te organiseren en te beheren, verbanden te leggen en te verspreiden over alle relevante afdelingen, waardoor het eenvoudiger werd om aan te tonen dat ze voldeden aan de duurzaamheidsvereisten.

Textil Olius, een bedrijf dat zich toelegt op de productie van vilt van natuurlijke wol, heeft industrial IoT met PTC ThingWorx omarmd om de efficiëntie van zijn productieprocessen te verbeteren. Door middel van real-time monitoring en gegevensanalyse is Textil Olius erin geslaagd om materiaalafval te verminderen en het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren, waardoor zijn activiteiten in lijn worden gebracht met duurzame principes.

BMW, een toonaangevende fabrikant in de auto-industrie, is een ander prominent voorbeeld van hoe slimme duurzaamheid bedrijfspraktijken verandert. Het bedrijf gebruikt IoT-oplossingen om, op basis van verzamelde intelligentie, de energie-efficiëntie in zijn productieprocessen te optimaliseren en duurzamere voertuigen te ontwerpen. Van materiaalselectie tot productie en recycling, BMW zet zich in om de impact op het milieu te verminderen en duurzame mobiliteit te bevorderen.

Samengevat houdt slimme duurzaamheid in dat technologische intelligentie wordt ingezet om verantwoord en duurzaam ondernemen te bevorderen. Door intelligentie en digitale technologieën te integreren in hun bedrijfsmodel kunnen organisaties hun ecologische voetafdruk en impact op het milieu verkleinen, besparen op energieverbruik en concurrerender worden.

Bekijk de infographic:

Verminder jouw ecologische voetafdruk met geavanceerde technologieën


Vul het formulier in om toegang te krijgen tot de infographic:

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief