Een perspectief op C-level: Het ongelooflijke potentieel van AI in de productiesector

  • 22/03/2024

Artificiële Intelligentie (AI) zal een drastische verandering teweegbrengen in de manier waarop we werken, en dit zal eerder vroeg dan laat gebeuren. Wanneer het op de juiste wijze wordt ingezet - strategisch en met de nodige steun van het hogere management - kan AI aanzienlijke toegevoegde waarde bieden aan jouw organisatie, waardoor je een onoverwinnelijk concurrentievoordeel kan behalen, vooral als je één van de koplopers bent in de sector. Het is nu tijd om actie te ondernemen! Aarzel niet, AI is als een golf die op ons afkomt, en het maakt niet uit of je er nu van houdt of niet, je moet gewoon een manier vinden om het te omarmen. Begin vandaag nog voor een betere digitale toekomst.

Benut de kracht van AI

Een van de meest erkende voordelen van AI is zijn voorspellend vermogen. Voor veel productiebedrijven kunnen machinestoringen aanzienlijke gevolgen hebben, zoals productievertragingen, tekorten aan voorraad en verstoringen in de toeleveringsketen. Stel je voor dat je AI kan inzetten om complexe patronen te identificeren die niet alleen laten zien waarom dit gebeurt, maar je ook in staat stellen om proactief problemen aan te pakken. Op deze manier kan Predictive Maintenance machinestoringen voorkomen. Hoewel voorspellend onderhoud geen nieuw concept is, kan de kracht van AI ons nu echt toelaten om de voordelen ervan te omarmen.

Andere voorbeelden waarbij AI kan helpen voorspellen, zijn te vinden in de procesgebieden van verkoop. Denk aan voorspellende lead scoring of het voorspellen van de volgende aankoop van de klant. Binnen de toeleveringsketen kunnen we ook knelpunten in de productie en verstoringen in de toeleveringsketen voorspellen, of de toeleveringsketen optimaliseren door de vraag nauwkeuriger te voorspellen.

Hoewel deze voorbeelden tot de verbeelding spreken, is het belangrijk op te merken dat AI veel meer omvat dan alleen voorspelbaarheid.

Filip Bossuyt

CEO 9altitudes

Tim Claes

Chief Commercial Officer

Een ander belangrijk voordeel van AI is dat het je productiviteit kan verhogen. Je kan nu op een slimmere manier naar informatie zoeken. Met tools zoals Copilot van Microsoft kan je efficiënter zoeken door gegevens binnen je organisatie. Jij bepaalt welke bronnen AI kan gebruiken om informatie te verzamelen. Dit bespaart niet alleen tijd, maar laat je ook toe om historische gegevens te gebruiken voor taken zoals het voorbereiden van presentaties, het maken van vergelijkingen met historische gegevens en nog veel meer. Misschien ben je een bepaalde bron vergeten, maar Copilot graaft precies dat stukje informatie op dat je nodig hebt, ongeacht waar het is opgeslagen.

De productiviteitswinst gaat verder dan enkel zoekmogelijkheden. AI kan ook handmatige processen stroomlijnen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van machineonderhoud. Verbonden fabrieken die gebruik maken van IoT-oplossingen - via diverse sensoren die gegevens verzamelen - kunnen waarschuwingen vastleggen van machines die bij een klant zijn geïnstalleerd. Een AI-gedreven proces kan vervolgens reserveonderdelen lokaliseren, een offerte aanvragen bij de leverancier en direct een werkorder inplannen in Microsoft Dynamics 365 Field Service op basis van de levertijd. Deze automatiseringen kunnen de efficiëntie aanzienlijk verbeteren en stilstand tot een minimum beperken. Gedurende het hele proces behoudt de eindgebruiker de controle. AI zal suggesties doen, maar uiteindelijk is het de persoon die beslist of deze suggesties worden geaccepteerd of dat het voorstel verder wordt verfijnd.

AI neemt dus niet je werk over, maar helpt je juist om productiever te worden, het maakt van jou een 'super'-gebruiker. Je hebt eindelijk weer controle over de enorme hoeveelheden informatie waarmee je rekening moet houden om je werk te kunnen doen. Daarom vinden we de term 'copiloot' van Microsoft zo passend. Ze hebben gelijk. Door AI-mogelijkheden in verschillende delen van je organisatie te integreren, zal de operationele efficiëntie van je bedrijf toenemen - en ja, dan zijn we weer terug op strategisch niveau. Dan zijn we terug bij de discussies in de directiekamer. AI zal je helpen om je volledgie operationele efficiëntie te verhogen. De komende jaren zal er een nieuw Olympisch minimum worden ingesteld, dus het is verstandig om een voorsprong te nemen en een tijdje beter te presteren dan je concurrenten voordat zij je inhalen.

Net zoals bij elke andere IT-investering, moet je keuze voor het gebruik van AI aansluiten bij je bedrijfsstrategie. Wat is de toegevoegde waarde die je als bedrijf kan bieden door AI-technologie te implementeren? Als je organisatie ernaar streeft om de meest responsieve te zijn in field service, waarom onderzoek je dan niet hoe AI je kan helpen om dat te realiseren?

We denken dat het belangrijk is om algemene AI niet te zien als een one-size-fits-all oplossing. Natuurlijk zijn er voorbeelden van computers die mensen verslaan, maar zie jij AI een bedrijf leiden? AI heeft het potentieel om problemen sneller op te lossen dan mensen, maar de use case moet specifiek zijn. Er zijn bijvoorbeeld hele mooie voorbeelden van hoe AI heeft geholpen bij het optimaliseren van gewassen, en voor Microsoft-klanten zien we al veel mogelijkheden met hun AI-oplossing Copilot. We hebben er dus alle vertrouwen in dat ook jij een manier kunt vinden om de waarde van AI in jouw productiebedrijf te benutten.

Voorrang geven aan een sterke basis

In al de voorbeelden van hoe jij AI kan inzetten die in dit artikel worden vermeld, zijn de resultaten die AI creëert gebaseerd op de gegevens in jouw organisatie. Dat betekent dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat jouw gegevens van goede kwaliteit zijn. Maar zelfs hier kan AI jou helpen. Fouten zoals typfouten en andere menselijke vergissingen zijn vaak de belangrijkste oorzaak van gegevensfouten. Dus waarom zou je AI niet gebruiken om mensen helpen fouten te voorkomen door hen te waarschuwen wanneer de ingevoerde gegevens significant afwijken van eerder ingevoerde gegevens in hetzelfde proces?

Implementatie van Artificial Intelligence

Misschien vraag je je af: "Hoe snel kunnen we beginnen met het implementeren van AI?". De overstap naar een organisatie met AI kan zowel vijf maanden als vijf jaar in beslag nemen. De snelheid hangt af van wat technologie-ondernemer en auteur Peter Hinssen de "interne klok" noemt, oftewel de snelheid van verandering binnen een organisatie. Wat is de bereidheid van de organisatie om te veranderen? Voelen mensen de noodzaak om te veranderen? In hoeverre zijn de senior leiders actief betrokken bij het sturen van de verandering?

Ons advies is om altijd de aanpak 'Think big, start small and scale fast' te gebruiken. De overgang naar een AI-gestuurde organisatie moet geleidelijk en stapsgewijs plaatsvinden. Er zijn twee belangrijke soorten AI: aanpasbare AI en kant-en-klare AI. Afhankelijk van jouw niveau van AI-vaardigheid is het het beste om eerst te beginnen met het verkennen van vooraf gebouwde AI-mogelijkheden en ervaring op te doen, voordat je overgaat naar de complexere, op maat gemaakte, aanpasbare AI-projecten. Integreer AI in jouw bedrijfsprocessen.

Ten tweede hangt de snelheid ook af van de huidige situatie van een organisatie. Voordat je je in AI stort, moet de basis aanwezig zijn. Tegenwoordig hebben slechts enkele bedrijven hun digitale transformatie volledig afgerond en beschikken ze over een robuuste datastrategie. Het is essentieel om te bepalen hoe je kan profiteren van slimme algoritmen zoals AI. Pas dan kan je gaan nadenken over automatisering, optimalisatie en voortdurende verbetering.

Conclusie

Met AI kan je op talloze manieren bedrijfswaarde creëren. AI kan de productiviteit verhogen, processen stroomlijnen en waardevolle inzichten opleveren voor jouw organisatie. Door jouw AI-investeringen af te stemmen op jouw bedrijfsstrategie, heeft het de kracht om jouw bedrijf vooruit te helpen. Maar om echt waarde te creëren voor jouw bedrijf, moet je het heft in handen nemen en ervoor zorgen dat jouw werk met AI een strategisch proces wordt - en niet zomaar een opeenstapeling van willekeurige initiatieven. De moderne benadering van digitale transformatie is het creëren van een 'digitale rode draad', die de end-to-end bedrijfsprocessen van al jouw afdelingen met elkaar verbindt en vertaalt naar een digitale rode draad met AI.

Blijf op de hoogte!