Waarom het scheiden van PLM en ERP een risico vormt voor jouw bedrijf

  • 07/04/2022

De overstap naar een PLM-systeem is een belangrijke keuze binnen je bedrijf. Het bevordert namelijk de innovatie en optimaliseert de productiviteit. De toegankelijke datastroom die PLM mogelijk maakt, is ook een goede manier om de interne communicatie binnen jouw bedrijf te verbeteren, maar ook die met externe belanghebbenden, leveranciers, onderaannemers en klanten. Als PLM echter niet is geïntegreerd met de andere applicaties in jouw IT-omgeving, zal je niet alle voordelen uit het systeem kunnen halen. En erger nog, het kan een risico vormen voor de hele toeleveringsketen.


Optimaliseer BOM-beheer

Bill of Materials (BOM) management is zeker een van de meest bepalende kenmerken voor het succes van PLM-oplossingen. Zodra een product is ontworpen, wordt een uiterst gedetailleerde stuklijst (EBOM) opgesteld, die je in CAD-software kan aanmaken en vervolgens in PLM kan integreren. Deze BOM bevat alle informatie die ingenieurs nodig hebben om alle onderdelen en de structuur ervan te identificeren. Wanneer je het onderdeel echter wil produceren, moet je de engineering BOM (EBOM) omzetten in een productie BOM (MBOM). De productieafdeling heeft namelijk nieuwe en anders gestructureerde informatie nodig om de BOM's in het ERP te kunnen gebruiken. Wanneer PLM en ERP gescheiden zijn, moet deze vertaling manueel gebeuren. De informatiestroom wordt dan minder vloeiend, wat grote gevolgen kan hebben voor de organisatie.

Verlies van productiviteit

Wanneer je handmatig EBOM's naar MBOM's vertaalt, is verlies van informatie onvermijdelijk. Je kan fouten of onnauwkeurigheden nooit volledig elimineren wanneer de menselijke factor een rol speelt. Je loopt dan risico op verlies van kwaliteit in de eindproducten als gevolg van minder efficiënte interne communicatie. Dit kwaliteitsverlies komt boven op het productiviteitsverlies door de handmatige dubbele invoer van stuklijsten. In een dergelijke situatie brengt PLM slechts een klein deel van de voordelen die het potentieel zou kunnen opleveren.

Cruciale PLM-interfacing

Wanneer je PLM-systeem gekoppeld is aan het ERP (zoals het ook gekoppeld kan zijn met het CRM of MES), kan het beheer van de stuklijsten volledig gebeuren binnen het ERP. Het voorziet het ERP dus van manufacturing BOM's die automatisch worden gegenereerd uit de engineering BOM's. Deze kunnen eventueel worden gewijzigd om beter aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van de vervaardiging van elk product. Wanneer je deze kritieke taak automatiseert, resulteert dit onmiddellijk in een beter BOM-beheer en bespaar je tijd die jouw ingenieurs en productieteams nu kunnen besteden aan taken met een hogere toegevoegde waarde.

Blijf op de hoogte!