Hoe je IIoT op de productievloer kan gebruiken

Industrial Internet of Things (IIoT) kan op veel verschillende manieren worden gebruikt om waarde voor jouw productiebedrijf te creëren. Maar hoe kan je IIoT gebruiken in jouw productieapparaat om meer inzicht te krijgen in jouw productie-efficiëntie en waar liggen de mogelijkheden tot verbetering?

Uitdagingen voor productiebedrijven

In een snel evoluerende zakelijke omgeving is het cruciaal dat productiebedrijven proactief inspelen op veranderingen en uitdagingen om relevant te blijven en te gedijen. Ontdek voor welke uitdagingen IIoT een oplossing kan bieden.

Waarom investeren in IIoT?

Minder risico

Door jouw productieproces inzichtelijk te maken aan de hand van data kan je de productieparameters beter controleren. Je hebt namelijk (near) real time zicht op wat er gebeurt in het productieproces. Zo kan je bijvoorbeeld voorkomen dat de temperatuur waarop een onderdeel verwarmd wordt te hoog is door de omgevingstemperatuur die stijgt.

Omzet verhogen

Doordat je data komende vanuit jouw productieproces zichtbaar maakt kan je onder meer bottlenecks en oorzaken van machinestilstanden detecteren en voorkomen. Dit zorgt voor meer efficiëntie, wat op zijn beurt kan zorgen voor een groter aantal producten dat van de band rolt.

Klanttevredenheid verhogen

Wanneer je betere inzichten hebt in de condities waarin jouw producten gemaakt worden, kan je bepaalde parameters optimaliseren en kwaliteitsvollere producten afleveren bij jouw klant.

Kosten verlagen

Inzichten verkrijgen in jouw productieproces resulteert in minder stilstanden, minder energieverbruik, minder afval,...

Toepassingen van IIoT op de fabrieksvloer

Asset Monitoring

Investeringen in machines en materialen kosten handenvol geld. Het is dan ook logisch dat je als bedrijf probeert het maximum uit die “assets” te halen. Maar om dat te doen heb je eerst een duidelijk zicht nodig op hun gebruik (en evt. locatie). 

Optimalisatie van productieproces

Het resultaat van een optimale productie is vaak pas zichtbaar wanneer het de kwaliteitscontrole gepasseerd is en die resultaten terugkomen. Met IIoT kan je continue de verschillende effectieve procesparameters capteren, naast de instelwaarden, zodat de link kan gelegd worden met de impact op de kwaliteit van het product. Zo kan je in de toekomst de juiste instellingen gebruiken, onder de huidige omstandigheden, die de juiste productkwaliteit creëren.

Optimaliseren van OEE

Krijg inzicht in de Overall Equipment Effectiveness (OEE) binnen jouw productieafdeling en optimaliseer productieprocessen aan de hand van OEE data.

-> Ontdek meer over OEE 

Energiemonitoring

Capteer exact hoeveel energie je binnen jouw fabriek verbruikt, waar, wanneer, bij welke producten in welke stap en kijk op basis van die data waar je impact kan creëren op je energie-efficientie. Een lopende band die blijft draaien, machines die op volle kracht draaien, onnodig veel stoppen en opstarten van systemen, etc. 

-> Ontdek meer over energiemonitoring

Afvalvermindering

Meet hoeveel afval je genereert in (w)elke stap van je productieproces. Daarna kan het process bijgestuurd worden om waar mogelijk afval te vermijden, en zo kostbare grondstoffen te besparen. Leg daar de kost van het verwerken van het afval naast en de besparingen tikken aan.

-> Ontdek meer over afvalvermindering

Voorspellend onderhoud

Het laatste wat je wil is dat een productielijn stilvalt door een breuk omdat iets niet goed onderhouden is. Dus onderhoud op tijd is belangrijk. Maar anderzijds kost elk onderhoud productietijd, werkuren en stukken, dus onnodig onderhoud is ook duur. Wat als je systeem zou aangeven wanneer het onderhoud zou nodig hebben, zodat de juiste zaken op de juiste momenten vervangen worden?

Ondersteuning van de operator

De operator vandaag staat voor een heel andere uitdaging dan zijn collega een decenium terug. Grotere variatie in producten, kortere levenscycli, prijsdruk op grondstoffen en energieprijzen en veel tijdelijke arbeid. De tijd dat een operator jaren bij hetzelfde bedrijf hetzelfde product maakt zijn lang voorbij. Om operatoren sneller in te kunnen schakelen kan je ze ondersteunen met allerhande digitale informatie. Hierdoor krijgt de juiste persoon, de juiste informatie op het juist moment ter beschikking.

IIoT en Augmented Reality (AR)

IIoT-gegevens kunnen ook gebruikt worden om AR-ervaringen te verbeteren. Stel bijvoorbeeld dat een nieuwe werknemer moet worden opgeleid. In plaats van de training door een collega te laten doen, kan AR worden gebruikt om de werknemer door de taken te leiden. Hier kunnen gegevens van jouw IIoT-apparaten worden gebruikt - bijvoorbeeld om de werknemer te waarschuwen een bepaald onderdeel van de machine niet aan te raken omdat het erg heet is. Dit is slechts een van de vele voorbeelden.

Wie haalt waarde uit IIoT binnen jouw bedrijf?

Productiemanager/Operations manager

Het monitoren van parameters op de verschillende machines binnen de productielijnen zorgt voor waardevolle inzichten in de efficiëntie, kwaliteit en beschikbaarheid van de lijnen, wat zich vertaalt in een OEE percentage (Overall Equipment Effectiveness). Een belangrijke maatstaf voor productiebedrijven om te bepalen hoe efficiënt hun productie verloopt. En meten is weten, want vanuit die inzichten kan de productie/operations manager belangrijke optimalisaties doorvoeren. 

Interne servicetechnici

De servicemonteurs die jouw productieapparatuur onderhouden kunnen in de gaten houden welke onderdelen (en wanneer) onderhoud nodig hebben, zodat je machinestilstanden in de productiestroom kan voorkomen. De gegevens worden vaak ook gebruikt om de reden van stilstanden sneller op te sporen en zo sneller op de juiste onderdelen te kunnen ingrijpen.

Klanten

Door het inzetten van IIoT in je productieapparaat kan je gegevens en inzichten verstrekken aan jouw klanten over het product dat zij hebben gekocht (onder welke omstandigheden werd het geproduceerd, traceerbaarheid,...).

Wij helpen je graag met jouw IIoT-oplossing

Overweeg je om IIoT in jouw productie te implementeren, of ben je reeds met IIoT bezig en heb je ondersteuning nodig, of wil je praten over hoe je nog meer uit jouw bestaande IIoT-oplossing kan halen? Wij zijn er om jou te helpen.

We kunnen jou stap voor stap begeleiden in jouw IIoT traject. Van het bepalen van jouw processen as is, het bepalen van jouw doelen, de connectie van jouw machines, het inzichtelijk maken van de vergaarde data tot het bepalen van vervolgstappen. Hierbij zorgen we ervoor dat alle data op een overzichtelijke manier gebundeld en getoond wordt. En dat je de nodige vervolgstappen kan nemen om jouw bedrijf efficiënter te maken.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief